Instructiuni de protectie a muncii – Outstand Solutions

Un serviciu de multe ori minimalizat ca importanta, protectia muncii trebuie asigurata in cadrul societatilor atat pentru securitatea salariatului, dar si controlului Inspectiei Muncii, cat si in cazul nefericit al unui accident de munca.

Detalii servicii oferite

 • Instructiuni proprii de instructaj în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
 • Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului;
 • Tematici de instructaj privind activitatile de sanatate si securitate în munca;
 • Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati;
 • Program de instruire-testare la nivelul societatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Intocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar pe activitati si dotarea lucrãtorilor cu echipament de protectie);
 • Administrarea activitatii de medicina a muncii (programarea controlului medical obligatoriu si suplimentar);
 • Intocmirea fiselor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare;
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj în domeniul sanatatii si securitatii în munca;
 • Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj în domeniul sanatatii si securitatii în munca: instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activitatii;
 • Semnalizarea la locul de muncã a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, locatia centrelor de prim ajutor, locatia mijloacelor de interventie etc;
 • Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;
 • Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca;
 • Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific;
 • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM;
 • Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare;
 • Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingatoare, echipamente de protectie pentru lucratori;
 • Planuri de evacuare.