Termeni și Condiții

INFORMAȚII GENERALE

Acest web site aparține societății OUTSTAND SOLUTIONS S.R.L., denumită în continuare „societatea” și/sau „OUTSTAND”, cu sediul social în București, Str. Gheorghe Țițeica nr. 178, et. 1, ap. 3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub J40/2263/2010 și având CUI 26600548.

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Vizitarea sau folosirea site-ului, precum și a serviciilor de pe acesta implică consultarea și acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate în Termenii și condițiile de mai jos precum și în Politica de Confidențialitate a Datelor.

 

Definiții și termeni

• „Client” și sau „cumpărător” - persoana fizică/persoana juridică care are sau obține acces la serviciile oferite de OUTSTAND, precum și la produsele sale, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Outstand Solutions și acesta;

• „Utilizator” - orice persoană fizică/juridică care viziteaza și utilizează website-ul operatorului online, Outstand;

• „Site” - domeniul www.outstand.ro și subdomeniile acestuia;

• „Comanda” - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri și Servicii de pe Site;

• „Bunuri și Servicii” - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Outstand, Cumpărătorului/Clientului ca urmare a Contractului încheiat.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

OUTSTAND este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al OUTSTAND. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

 

SERVICIILE OFERITE

Site-ul cuprinde o prezentare generală a serviciilor și produselor oferite, direct sau prin intermediul partnenerilor săi. Niciunul dintre serviciile descrise în conţinutul acestui site nu constituie o ofertă fermă de a contracta.

Outstand își rezervă dreptul de a modifica descrierea și imaginea produselor și serviciilor oferite, fără niciun fel de notificare prealabilă, ținând cont de dorința societății de a pune la dispoziția clientilor serviciile de cea mai înalta calitate.

 

CONDIȚII DE UTILIZARE

Acest site are ca scop doar informarea potențialilor clienți și în cazul în care solicitați în mod expres, comunicarea unor oferte personalizate în funcție de nevoile dvs.

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

Accesul în vederea solicitării unei oferte și/sau efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Comunicarea cu Societatea se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, prin intermediul chat-ului disponibil pe Site, sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact”.

Utilizând acest site și/sau serviciile aferente agreați, acolo unde este cazul, să furnizați informații adevărate, precise, de actualitate și complete despre dumneavoastră, astfel cum acestea apar în formularul de contact sau oricare alte formulare de înregistrare. În cazul în care oricare dintre informațiile furnizate de către dumneavoastră sunt neadevărate, imprecise, nu mai sunt de actualitate sau sunt incomplete, administratorul website-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricare și/sau toate serviciile de utilizare curente sau viitoare.

Utilizarea acestui website sau a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestuia nu vă este permisă pentru oricare dintre următoarele acțiuni: (a) falsificarea de titluri sau instrumente de plată ori manipularea identităților menționate în materialele noastre; (b) prezentarea sub o identitate falsă ori folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare sau a unui astfel de act falsificat; (c) încărcarea, afișarea, publicarea, trimiterea de e-mail-uri, reproducerea, distribuirea sau orice alt fel de transmitere cu scop publicitar, de materiale promoționale, junk mail, spam, chain letters, scheme piramidale care nu sunt autorizate sau solicitate de către destinatar; (d) afectarea într-un mod negativ a abilității altor utilizatori de a accesa site-ul Outstand sau de a beneficia de serviciile aferente; (e) implicarea în orice activitate care este contrară sau care afectează în mod negativ scopul sau destinația website-ului sau a serviciilor inclusiv, dar nelimitându-se la manipularea, coruperea sau altă acțiune ori tentativă de acest fel care afectează partial sau în totalitate rezultatul Serviciilor, prin înregistrarea unor terțe persoane fără acordul utilizatorului real sau înregistrarea multiplă a aceleiași persoane sub același nume sau sub nume diferite etc.

 

MATERIALE NESOLICITATE

În administrarea site-ului, Outstand nu solicită și nu dorește să primească  informații confidențiale, secrete sau brevetate ori alte asemenea informații de la dumneavoastră prin intermediul website-ului, adreselor de e-mail sau orice alt mijloc. 

 

DREPTURILE OPERATORULUI

Administratorul site-ului va depune eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului și pentru asigurarea funcționării acestuia în bune condiții.

Outstand îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului, precum și dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcaţi Termenii şi condiţiile.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Outstand, directorul, angajații săi, asociații și/sau afiliații nu vor răspunde pentru:

  • niciun fel de prejudiciu cu caracter direct/indirect, special, punitiv, incidental și, pe cale de consecință, pentru nicio altă pagubă care rezultă din disponibilitatea sau imposibilitatea de a folosi website-ul, chiar daca Operatorul sau agenții săi ar fi fost avertizati de posibilitatea producerii acestor pagube și indiferent de forma acțiunii, contractuală sau extracontractuală;
  • orice reclamație referitoare la erori, omisiuni sau alte inexactități ale website-ului ori proprietăți distructive ale acestuia.

Outstand Solutions va fi responsabil numai în limitele legii.

De asemenea, deşi depunem toate eforturile pentru ca site-ul să fie disponibil permanent, sunt necesare operaţiuni de întreţinere de rutină. Prin urmare, nu garantăm disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate.

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Legea aplicabilă prezentului document este legea română, iar instanțele de judecată competente să soluționeze orice litigii rezultând din sau în legatură cu prezentul document sunt instanțele judecătorești din România. Nu garantăm că materialele incluse pe website sunt potrivite sau accesibile în orice alte teritorii și nici că ele respectă legislația din respectivele zone. Persoanele care accesează website-ul nostru din afara României, o fac din propria lor inițiativă și sunt responsabile să respecte legile locale.

 

COMUNICĂRI ȘI RECLAMAȚII

Utilizatorii sunt invitați să trimită comentarii, note, sugestii, observații sau raportări privind încălcarea unor reguli de utilizare a paginii la adresa de e-mail [email protected]

Utilizatorii pot folosi această adresă de e-mail și în cazul în care se consideră vătămați în drepturile lor printr-o actiune a Societății.

Outstand va răspunde în timp util la toate sesizările care sunt întemeiate și care conțin datele de identificare ale expeditorului și descrierea adecvată a situației la care se referă.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Outstand prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează, cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea prin care Outstand prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

 

COOKIES

Site-ul OUTSTAND folosește identificatori de tip Cookie. Mai multe informații privind modulele de cookies folosite și durata de stocare a acestora sunt disponibile în secțiunea „Cookies”.

 

DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE

Site-ul OUTSTAND poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu este proprietatea OUTSTAND. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, compania OUTSTAND nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. OUTSTAND nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezentul document poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea site-ului OUTSTAND. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului OUTSTAND pentru orice actualizare.

 ©2023 www.outstand.ro All rights reserved
Designed and developed by

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord