Autorizatii

Autorizatii Oustant: Permise Esențiale pentru Mediu și Gospodărirea Apelor

Acord pentru preluarea apelor uzate

Acord pentru preluarea apelor uzate: Acord de preluare ape uzate (sau accept de evacuare ape uzate) este documentul justificativ în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau stații de epurare. Acest document este emis de către societățile teritoriale ce administrează serviciile publice de alimentare cu apa și canalizare, iar obținerea lui este reglementată prin hotărâre de guvern.

Acord de mediu

Acord de mediu: Acordul de Mediu este un act administrativ emis de către Agenția Națională de Protecția Mediului (ANPM), solicitat înainte de începerea realizării unui proiect, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului ce trebuie respectate în cadrul proiectului respectiv.

Autorizatie de mediu

Autorizatie de mediu: Condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sunt reglementate de către autoritățile competente prin emiterea unui act de reglementare denumit Autorizație de Mediu. In funcție de tipul activității, al echipamentelor/instalațiilor utilizate și al impactului generat, actul de reglementare emis poate să fie Autorizație de mediu sau Autorizație integrata de mediu, diferența fiind dată în principal de măsurile impuse de autoritate în vederea gestionării impactului generat asupra mediului.

Autorizatie de gospodarire a apelor

Autorizatie de gospodarire a apelor : Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente și, după caz, desfășurarea activității de depozitare, manevrare și/sau transport prin conducte al substanțelor periculoase sau alte activități pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanțe periculoase în apele subterane sau de suprafață.
Testimoniale
Solicită oferta
Autorizatii
Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp