POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Outstand Solutions prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, Outstand Solutions certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal.

Outstand Solutions utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Outstand Solutions are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Outstand Solutions persoanei în cauză.

 

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Outstand Solutions este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site și la toate materialele publice realizate, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală Outstand Solutions nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Outstand Solutions. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

 

5. MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE

Outstand Solutions a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Outstand Solutions, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Outstand Solutions sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

6. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

În calitatea sa de furnizor de servicii de securitatea și sănătatea muncii, situații de urgență și resurse umane, Outstand Solutions are o serie de relații comerciale cu producători și furnizori internaționali. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane. Din perspectiva GDPR, acest tip de relații comerciale cu parteneri externi, din țări non UE sau fără condiții de adecvare agreate de UE, poate fi încadrat la articolul 49 GDPR, aliniatul 1, paragrafele b) și c), precum și în Preambulul 111 GDPR.

 

7. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este compania Outstand Solutions, una dintre cele mai profesionale echipe în furnizarea de servicii SSM și SU, cu sediul principal în București, Str. Frederic Chopin nr. 9, sc. B, ap. 23, sector 2.

 

8. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale, în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor personale Outstand Solutions: contact@outstand.ro

Adresă de corespondență: București, Str. Frederic Chopin nr. 9, sc. B, ap. 23, sector 2.

©2019 www.outstand.ro All rights reserved
Designed and developed by

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord