Soluții de securitate outstand – Evaluari de riscuri

Documente obligatorii, conform legislatiei in vigoare, la controlul ITM, dar utile pentru prevenirea si inlaturarea/diminuarea riscurilor in societatea dvs.

Evaluari Riscuri

  • Identificare riscuri de accidentare si/sau de boala profesionala, pentru lucratori, la locurile de munca/ posturile de lucru;
  • Evaluari riscuri profesionale la care sunt expusi lucratorii la locurile de munca/ posturile de lucru;
  • Plan de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale.