Ce este și cum previi un accident de muncă?

Există destul de multe situații în care angajații au suferit de-a lungul timpului accidente la locul de muncă, ce ar fi putut fi evitate prin implementarea unor măsuri de siguranță adecvate. Aceste întâmplări neașteptate și totodată neplăcute, pot avea consecințe grave atât pentru angajator, cât și pentru întreaga companie. De aceea, este necesar ca angajatorii să ia în serios responsabilitatea de a proteja angajații, evaluând riscurile ce pot exista și implementand măsurile necesare pentru ca aceștia să-și poată desfășura activitatea în condiții de siguranță.

Ce este accidentul de muncă?
Definitia accidentului de munca

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Acesta poate rezulta dintr-un eveniment brusc, precum o lovitură sau o cădere, sau poate fi rezultatul expunerii la substanțe nocive sau condiții periculoase pe parcursul perioadei de muncă. Un asemenea incident poate apărea în orice moment, așadar este important să existe o conștientizare a posibilelor riscuri și a modului în care se poate interveni într-o asemenea situație.

Evita insa toate aceste riscuri – Pentru servicii complete de protectia muncii, apeleaza la Outstand!

Clasificarea in functie de tipurile de accidente de munca

Clasificarea exactă a accidentelor de muncă variază în funcție de industria în care s-a produs evenimentul, de legislația și practica unei țări. Luând în calcul urmările produse și totalitatea persoanelor accidentate, incidentele de muncă se clasifică în:

 • Întâmplări ce culminează cu un deces;
 • Evenimente ce conduc către invaliditate;
 • Accidente ce cauzează o incapacitate temporară de muncă de minim 3 zile calendaristice;
 • Accidente colective, atunci când cel puțin 3 persoane sunt vătămate din același motiv și în același moment.
Cateva exemple de accidente de munca

Ca și exemple de accidente de muncă, enumaram: înțeparea/tăierea într-un obiect ascuțit în cazul persoanelor ce au în dotare un astfel de instrument, o fractură suferită de un angajat ce a căzut de la înălțime, arsuri în cazul anagajaților ce lucrează cu materiale sau substanțe inflamabile, intoxicație cu monoxid de carbon, o entorsă de glezna rezultată în urmă unui eveniment rutier în cadrul serviciului, și exemplele pot continua.

Bolile profesionale
Ce inseamna boli profesionale?

Termenul de “boală” este folosit pentru a defini un proces patologic, o modificare a echilibrului normal al organismului, ce produce o alterare a stării de sănătate. Bolile profesionale sunt afecțiuni medicale apărute ca urmare a condițiilor de muncă. Ele pot fi de natură cronică, evoluând treptat, pe o perioadă îndelungată de timp și afectând mai multe zone și/sau organe, sau acută, cu o acțiune, de obicei, punctuală, specifică, asupra unui singur organ și evoluând pe o perioada relativ scurtă.

Majoritatea afecțiunilor apar ca urmare a:

 • Suprasolicitării unui organ și/sau sistem prin depunerea unui efort exagerat în vederea îndeplinirii obiectivelor de serviciu;
 • Expunerii prin inhalare de substanțe nocive;
 • Contactului cutanat cu diverși compuși dăunători;
 • Întâmplărilor neașteptate ce produc vătămări corporale;
 • Stresului emoțional cauzat de diverși factori (întâmplări sau oameni dificili);
 • Contaminării cu diverși agenți infecțioși (virusuri, bacterii).

Pentru ca o anumită afecțiune patologică să se încadreze în categoria bolilor profesionale, trebuie să îndeplinească trei condiții:

 • Să fie rezultatul practicării unei meserii/profesii
 • Să fie cauzată de factori de risc prezenți în permanentă la locul de muncă sau să se instaleze ca efect al suprasolicitării
 • Factorii de risc întâlniți să aibă o durată de acțiune îndelungată

Exemple de boli profesionale

Câteva exemple de boli profesionale întâlnite frecvent, sunt:

 • Afecțiunile muscolo-scheletice, cauzate de efortul fizic îndelungat (cum ar fi ridicarea de greutăți, tracțiunea sau împingerea obiectelor cu greutate mare) sau adoptarea unor poziții necorespunzătoare
 • Bolile infecțioase, ce apar, de exemplu, ca și consecință a desfășurării activității într-un mediu precar din punct de vedere al igienei sau a contactului direct cu diverși agenți infecțioși
 • Patologiile mentale, rezultate ca efect al stresului emoțional
 • Tulburările de auz, ce survin în cazul persoanelor ce își desfășoară activitatea într-un mediu în care există zgomot puternic
Care sunt cauzele accidentelor de muncă?
Nerespectarea regulilor de protecție

reprezintă unul dintre motivele pentru care se produc accidentele de muncă. Aceste reguli sunt stabilite de către autorități și sunt obigatorii pentru fiecare institutie, însă pot fi personalizate în funcție de nișa de activitate a fiecărei companii, prin evaluarea posibilelor riscuri. Ele pot consta în: utilizarea echipamentului de protecție, respectarea procedurilor în ceea ce privește folosirea utilajelor, îndeplinirea normelor de igienă s.a.m.d., în funcție de contextul de lucru al fiecărei firme. Din diverse motive, însă, cum ar fi dorința de îndeplinire a sarcinilor de serviciu într-un timp cât mai scurt, angajații nu reușesc să pună în aplicare regulile de protecție, fapt ce poate duce la un eveniment cu urmări neplăcute. Un lucru util pentru evitarea unor astfel de situații este monitorizarea respectării regulilor și educarea angajaților în această privință.

Lipsa echipamentelor de protecție

poate fi o altă cauză pentru apariția accidentelor din timpul muncii. În funcție de tipul de activitate desfășurată, fiecare angajat trebuie să dispună de echipament de protecție personală (ca de exemplu: măști, ochelari, încălțări, mănuși, scaune speciale în cazul persoanelor ce efectuează muncă de birou s.a.m.d.). În lipsa acestuia, riscul în ceea ce privește apariția incidentelor devine mult mai crescut.
Pentru evitarea diverselor evenimente neplăcute, este esențial ca angajatorul să pună la dispoziție tipul de echipament potrivit pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a activității oamenilor.

Omiterea unui plan de protecție a muncii

poate fi o consecință a apariției accidentelor de muncă. Un plan de protecție a muncii constă în identificarea riscurilor posibile și implementarea unor măsuri specifice (unde putem include: prevenirea apariției accidentelor de muncă și implicit a bolilor profesionale, instruirea angajaților în ce privește evitarea riscurilor posibile și oferirea posiblitatii de a raporta orice eveniment periculos la care au fost expuși, monitorizarea continuă a evoluției planului de protecție și verificarea efectelor produse de acesta, stabilirea unui plan de urgență în caz de producere a unui eveniment destructibil s.a.m.d.).
Lipsa unui astfel de plan poate avea consecințe destul de grave, atât pentru angajat, prin expunerea la riscurile posibile ce pot conduce către accidente grave sau mai puțin grave, cât și pentru angajator, care poate fi luat în vizor de către autoritățile competente. Așadar, întocmirea unei astfel de planificări este esențială pentru evitarea apariției accidentelor de muncă.

Se poate considera accident de muncă traseul până la punctul de lucru?

Ca și principiu general, un accident de muncă este definit ca fiind un eveniment ce are loc în timpul alocat desfășurării activității de serviciu. Însă, timpul petrecut de către angajat de la domiciliu și până la punctul de lucru, este unul realizat în scop de serviciu, iar în cazul în care are loc un incident în acel moment și pe traseul pe care acesta l-a declarat în scris, poate fi considerat, conform legislației, accident de muncă. Însă, acest lucru depinde foarte mult de contextul în care s-a petrecut evenimentul, întrucât nu orice incident poate fi considerat accident de muncă, motiv pentru care este necesară o evaluare amănunțită a fiecărei situații.

Cum evităm accidentele de muncă?
Evaluarea riscurilor profesionale

Pentru a putea evita apariția accidentelor de muncă, este necesar să cunoaștem care sunt riscurile ce pot favoriza producerea acestora. Așadar, un prim pas este reprezentat de evaluarea riscurilor profesionale. Acesta constă în identificarea posibilelor pericole în funcție de activitatea fiecărei companii, eliminarea acestora dacă este posibil și adoptarea unor măsuri de limitare atât a posibilelor riscuri cât și a consecințelor.

Respectarea măsurilor necesare prevăzute

După ce au fost evaluate și identificate riscurile posibile existente, măsurile ce au fost stabilite cu scopul de a le reduce trebuie puse în aplicare de către angajați. Respectarea acestora trebuie monitorizată de către angajatori, urmând că aceștia să intervină prin soluționarea oricăror probleme apărute.

Instructajul în protecția muncii

Un ultim pas esențial pentru a putea evita apariția unui eveniment de muncă constă în instruirea angajaților cu privire la regulile de siguranță, procedurile de lucru și utilizarea echipamentelor de protecție. Angajatorii au obligația de a informa și instrui oamenii cu privire la respectarea măsurilor de siguranță, de a se asigura că au înțeles și de a le transmite orice modificare și/sau actualizare apărută.

Așadar, pentru o bună funcționare a oricărei companii, este necesară stabilirea unui plan de protecție a muncii, în care să fie identificate riscurile existente, să se implementeze măsurile necesare pentru evitarea producerii acestora (utilizând, spre exemplu, echipamente de protecție și implementand reguli de siguranță) și să se monitorizeze constant respectarea acestora.

Dacă ai nevoie de servicii de protecție a muncii pentru compania ta, poți apela cu încredere la Outstand!

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp