Cum se clasifica situatiile de urgență si ce masuri se pot lua la locul de munca?

Situațiile de urgență au loc, de regulă, atunci când te aștepți cel mai puțin. Locul în care te afli sau mometul producerii unui astfel de eveniment este irelevant, întrucât el poate apărea oriunde și oricând.

Consecințele pe care un astfel de eveniment le poate avea pot fi destul de grave, afectând chiar viața și siguranța oamenilor.

De aceea, managementul situațiilor de urgență este crucial atât în societate, cât și mai ales în cadrul companiilor, care pot avea un număr de angajați destul de consistent.

Educarea și instruirea personalului pot fi factori decisivi atunci când vine vorba despre modul de a acționa în cazul unui eveniment neașteptat, o pregătire pe măsură putând chiar salva situații și vieți.

Ce înseamnă o situație de urgență?

O situație de urgență face referire la un eveniment cu caracter întâmplător, neașteptat, care, prin consecințele sale, poate pune în pericol oamenii și/sau mediul înconjurător, iar pentru reluarea stării de normalitate este necesară intervenția organelor specializate.

Cauzele unei situații de urgență pot fi naturale (cutremure, inundații) sau pot fi consecința unei acțiuni umane (accidente, atacuri).

Clasificarea situațiilor de urgență în funcție de amploare
 • Urgențe minore, categorie ce cuprinde situații ce pot fi ușor gestionate și care nu pun în pericol viața;
 • Urgențe moderate, ce includ întâmplările care necesită implicarea mai amănunțită, însă nefiind considerate un pericol imediat pentru viață;
 • Urgențe majore, reprezentate de evenimentele ce reprezintă un pericol imediat pentru viață și necesită intervenția rapidă a serviciilor de urgență.

Clasificarea situațiilor de urgență în funcție de scara distribuției
 • Situații de urgență locale, în care evenimentul are loc punctual, într-un anume loc, cum ar fi o explozie într-o fabrică, permițând gestionarea de către organele specializate locale;
 • Situații de urgență regionale, care afectează o anumită regiune sau un oraș mai mare și necesită coordonarea de catre autoritățile regionale și chiar cele locale. Un exemplu ar putea fi o furtună puternică sau un cutremur;
 • Situații de urgență naționale, ce apar la nivel de țară (cum ar fi un atac terorist) și necesită implicarea guvernului și accesarea unor resurse considerabile;
 • Situații de urgență internaționale, ce au loc la nivelul mai multor țări sau chiar în întreaga lume (cum este, de exemplu, o pandemie sau o catastrofă globală), fiind necesară atât implicarea fiecărei țări în parte, cât și a organizațiilor internaționale

Clasificarea situațiilor de urgență în funcție de ritmul de propagare

Ritmul de propagare a unei situații de urgență indică viteza și intensitatea cu care aceasta se produce, iar stabilirea acestuia este important în vederea gestionării unui astfel de eveniment.

Există situații de urgență cu ritm de propagare lent, care evoluează destul de încet iar pentru a le gestiona și a reduce impactul pe care le-ar putea avea asupra societății, necesită o planificare pe termen lung.

Un alt tip de situație de urgență este cea cu ritm de propagare rapid, care evoluează în același ritm și face necesară intervenția imediată pentru a limita consecințele produse de aceasta. Un exemplu poate fi un incendiu sau o explozie.

Ultima categorie în care putem încadra o situație de urgență atunci când vorbim despre ritmul de propagare al acesteia este cea cu ritm de propagare mixt, ce poate genera atât efecte de termen lung, cât și daune imediate. De aceea, este necesar să se aibă în vedere atât nevoile imediate, cât și cele de termen îndelungat.

Clasificarea situațiilor de urgență în funcție de origine

Atunci când vorbim despre originea unei situații de urgență, există următoarele categorii:

 • Situații de urgență naturală, a cărei cauză este reprezentată de fenomene naturale, cum ar fi inundațiile, cutremurele sau furtunile;
 • Situații de urgență generate din cauza erorilor umane, ce constau în situații create în urma acțiunilor oamenilor, cum ar fi incendiile, accidentele, prăbușirile spontane ale clădirilor și exemplele pot continua.
Care sunt serviciile specializate în caz de urgență?

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau ISGSU este o instituție a statului responsabilă cu gestionarea situațiilor de urgență.

Printre rolurile pe care la are, se numără:

 • Prevenirea apariției situațiilor de urgență prin eforturi de educare a populației în vederea limitării riscurilor ce pot genera astfel de evenimente;
 • Intervenția imediată în caz de urgență prin acțiuni specifice și oferirea suportului necesar;
 • Evaluarea permanentă a posibilelor riscuri ce pot produce situații de urgență, planificarea strategiilor pentru a le limita și gestionarea eficientă în cazul producerii acestora;
 • Preocuparea formării și dezvoltării specialiștilor în domeniu prin cursuri de formare și pregătire;
 • Relaționarea la nivel internațional cu alte instituții specializate în situații de urgență cu scopul schimbului de informații pentru buna gestionare a evenimentelor neașteptate.

Poliția și Jandarmeria

La fel ca și ISGSU, Poliția și Jandarmeria sunt două structuri ale statului, subordonate Ministerului Afacerilor Interne, ce, la bază, au același scop: asigurarea protecției și a ordinii publice și combaterea infracțiunilor.

Poliția, prin acțiunile sale specifice (patrularea străzilor și intervenția rapidă atunci când este cazul, evaluarea și monitorizarea permanentă a zonelor predispuse producerii infracțiunilor și crearea unor programe de prevenție a acestora, arestarea infractorilor identificați în urma cercetărilor și a colectării de dovezi s.a.m.d.), are rolul de a asigura securitatea și ordinea publică, de a preveni infracțiuni și de asemenea, de a le combate.

De asemenea, Jandarmeria contribuie la menținerea ordinii publice prin asistarea diverselor evenimente publice ce pot risca să fie periculoase, cum ar fi protestele și demonstrațiile, participând implicit și la promovarea spiritului civic, la prevenirea, gestionarea și combaterea infracționalității.

Sistemul național de asistență medicală de urgență

S.N.A.M.U. este un sistem de asistență medicală de urgență, coordonat de Ministerul Sănătății, ce are ca scop intervenția imediată în caz de urgență prin:

 • asigurarea îngrijirii medicale specifice la locul incidentului de către echipaje instruite în acest sens;
 • transportul ulterior în unități medicale specializate și implicit acordarea ingrijirilor pe parcursul deplasării.

Alte servicii publice sau comunitare

Pe lângă serviciile enumerate, alte categorii ce pot contribui în caz de urgență sunt:

 • Salvamarii, ce se ocupă de prevenirea și combaterea înecului și au ca obiectiv intervenția de urgență în cazul persoanelor aflate în acest pericol;
 • Salvamonții, ce sunt responsabili de prevenirea și combaterea accidentelor montane;
 • ONG-urile (oranizatiile non-guvernamentale), cum sunt de exemplu, Cruz Roja (Crucea Roșie) și Médecins Sans Frontières (Medici fără Frontiere), ce pot furniza servicii de asistență medicală și diverse resurse în caz de urgență;
 • Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), un sistem aflat sub coordonarea Inspectoratului pentru situații de Urgență, ce oferă posibilitatea cetățenilor din orice domeniu de activitate să se implice în prevenirea și combaterea situațiilor de acest fel.
Cum se pot preveni situațiile de urgență în fabrici și companii?
Auditul situațiilor de urgență

Este primul pas în ce privește anticiparea și/sau prevenirea unei situații de urgență. El poate fi realizat de un inspector al situațiilor de urgență și constă în identificarea riscurilor asociate fiecărei activități, evaluarea măsurilor de prevenire și gestionare a unui posibil eveniment, colectarea tuturor datelor și informațiilor necesare în vederea stabilirii punctuale a ceea ce necesită îmbunătățiri, pentru ca o companie să poată fi capabilă să gestioneze apariția unei situații de urgență.

Instructajul pentru situații de urgență

Este un proces ce constă în pregătirea angajaților pentru un posibil eveniment cu caracter întâmplător ce ar putea apărea în timpul desfășurării activității de muncă și are ca și obiective:

 • Identificarea posibilelor situații ce ar putea apărea în cazul companiei (ca exemplu, incendii, explozii ș.a.m.d.);
 • Instruirea personalului în acordarea primului ajutor în caz de nevoie;
 • Explicarea posibilităților de evacuare și/sau adăpostire;
 • Prezentarea modului prin care pot avertiza o situație de urgență (prin alarme, verbal sau cu ajutorul sirenelor);
 • Instruirea în ce privește utlizarea echipamentului de protecție.

Pentru siguranța faptului că o companie este pregătită în cazul producerii unei astfel de situații, angajatorii trebuie să respecte normele privind situațiile de urgență.

Crearea unui plan de evacuare în situații de urgență

Atunci când se produce un eveniment ce poate pune în pericol viața și sănătatea, stabilirea unui plan de evacuare este extrem de important.

Pașii acestuia ar trebui să cuprindă:

 • Stabilirea tuturor ieșirilor existente ce ar putea fi utilizate în caz de urgență;
 • Planificarea traseelor de evacuare, astfel încât, indiferent de locul în care un om se află, să știe ce drum trebuie să urmeze pentru a ajunge la cea mai apropiată ieșire;
 • Instruirea tuturor angajaților în privința utilizării sistemului de alarmă stingătoarelor de incendiu și a altor astfel de echipamente de protecție;
 • Alegerea unui loc de întâlnire unde să se poată aduna toți angajații în siguranță;
 • Planul ar trebui exersat prin simulări pentru asigurarea că toată lumea l-a înțeles și adaptat continuu în funcție de situațiile ce apar.
Cum se poate obține o fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență?

Fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență este un document ce atestă faptul că o persoană a fost instruită în vederea prevenirii și gestionării unei situații de urgență.

El cuprinde date ale persoanei în cauză, este obținut urma realizării instructajului și ar trebui actualizat periodic.

Situațiile de urgență reprezintă un pericol asupra vieții, așadar trebuie luate în serios, anticipate, prevenite și combătute, în vederea bunei funcționări, atât la nivel de companie, cât și a întregii societăți.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp