Cum se clasifica substantele periculoase in mediul de lucru?

Numeroase industrii manipulează diverse substanțe care prezintă riscuri pentru sănătatea umană sau mediu. Înțelegerea acestor riscuri este necesară pentru implementarea măsurilor eficiente de siguranță la locul de muncă și în timpul transportului. De aceea, e nevoie să cunoști clasificarea substanțelor periculoase, pentru a asigura protocoale de siguranță adecvate. În acest articol, explorăm importanța înțelegerii pericolelor asociate cu substanțele periculoase și analizăm scopul și importanța clasificării acestora.

Ce sunt clasele de pericol?

Definirea conceptului de clasă de pericol

Clasele de pericol sunt categorii utilizate pentru a grupa substanțe sau materiale periculoase pe baza proprietăților lor comune și a riscurilor pe care le prezintă. Fiecare clasă reprezintă un tip specific de pericol, cum ar fi inflamabilitatea, toxicitatea, corosivitatea sau reactivitatea. Ele servesc ca un sistem standardizat pentru clasificarea și comunicarea naturii și severității pericolelor asociate cu substanțele, permițând implementarea măsurilor de precauție adecvate în diferite situații.

Câte clase de pericol există?

Există mai multe clase de pericol recunoscute la nivel global utilizate în diferite sisteme de clasificare, cum ar fi Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS) al Națiunilor Unite. Întâlnim de asemenea Acordul referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR). Ambele includ clase care se referă la explozivi, gaze, lichide inflamabile, solide inflamabile, substanțe toxice, substanțe corozive, agenți oxidanți și multe altele. Numărul de clase de pericol poate varia ușor în funcție de sistemul de clasificare și de cerințele și criteriile specifice ale acestuia.

Explorarea claselor de pericol

Clasa 1: Materiale explozive

Materiale explozive sunt substanțe care pot elibera rapid energie sub forma unei explozii violente. Ele sunt clasificate în funcție de sensibilitatea lor la aprindere și de severitatea exploziei. Cerințele de transport pentru explozivi includ proceduri stricte de ambalare, etichetare și manipulare pentru a minimiza riscul detonării accidentale.

Clasa 2: Gaze

Gazele periculoase pot fi inflamabile, toxice, asfixiante sau oxidante. Cerințele de transport pentru gaze implică utilizarea de containere specializate, cum ar fi butelii sau rezervoare, pentru a asigura depozitarea și transportul în siguranță. Aceste containere trebuie să fie etichetate și manipulate corespunzător pentru a preveni scurgerile sau accidentele. Totodată, în timpul transportului trebuie să beneficieze de ventilație adecvată.

Clasa 3: Lichide inflamabile

Lichidele inflamabile sunt substanțe care au un punct de aprindere scăzut și se pot aprinde și arde cu ușurință. Lista include benzina, solvenții și anumite substanțe chimice. Cerințele de transport pentru lichide inflamabile includ utilizarea de containere și ambalaje aprobate, care pot rezista pericolelor asociate. Desigur, în timpul transportului necesită o ventilație potrivită și prezența echipamentului adecvat de stingere a incendiilor în caz de urgență.

Clasa 4: Solide inflamabile, substanțe auto-reactive și substanțe solide care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

Această clasă de substanțe chimice periculoase include substanțe care se pot aprinde sau reacționa periculos atunci când sunt expuse la căldură, frecare, șocuri sau contact cu apa.

Solidele inflamabile pot lua foc ușor, în timp ce substanțele auto-reactive pot suferi o reacție violentă fără o sursă externă de aprindere. Substanțele care emit gaze inflamabile la contactul cu apa pot elibera gaze foarte inflamabile sau pot forma amestecuri explozive.

Cerințele de transport implică ambalarea și etichetarea corespunzătoare pentru a minimiza riscul de aprindere sau reacție și respectarea reglementărilor specifice fiecărei substanțe.

Clasa 5: Substanțe oxidante și peroxizi organici

Substanțele oxidante sunt materiale care pot elibera oxigen sau alți agenți oxidanți și favorizează arderea. Peroxizii organici, în schimb, sunt substanțe care se pot descompune rapid, ducând la incendiu sau explozie. Și de data aceasta sunt necesare containere și ambalaje speciale, care pot rezista reactivității acestora.

Clasa 6: Substanțe toxice și infecțioase

Substanțele toxice și infecțioase pot provoca vătămări sau îmbolnăviri organismelor vii, inclusiv oamenilor. Lista include substanțe chimice, agenți biologici și anumite deșeuri medicale. În timpul transportului se folosesc ambalaje speciale etichetate corespunzător pentru a asigura izolarea și prevenirea expunerii. Totodată, se implementează măsuri de protecție împotriva deversărilor sau eliberărilor accidentale.

Clasa 7: Materiale radioactive

Materialele radioactive emit radiații ionizante, care pot prezenta riscuri pentru sănătatea organismelor vii. Ele sunt clasificate pe baza nivelului lor de radioactivitate și a pericolelor potențiale. Cerințele de transport pentru materiale radioactive sunt foarte reglementate și implică ambalare, etichetare și documentare specializate, pentru asigurarea siguranței personalului de transport și a publicului larg.

Clasa 8: Substanțe corozive

Substanțele corozive sunt materiale care pot provoca deteriorarea țesuturilor vii sau a altor materiale la contact. Pot fi acizi sau baze cu niveluri ridicate de pH. Aceste substanțe trebuie să fie etichetate corespunzător pentru a indica natura lor corozivă. Este necesară evitarea contactului cu materiale incompatibile în timpul depozitării și transportului. De asemenea, personalul care manipulează substanțele corozive trebuie să fie instruit în procedurile de manipulare în siguranță și echipat cu echipament individual de protecție adecvat pentru a minimiza riscul de rănire.

Clasa 9: Substanțe și obiecte periculoase diverse

Ultima clasă se referă la diversele substanțe, mărfuri și obiecte care nu se încadrează în alte clase de pericol, dar prezintă totuși un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Două exemple sunt gheața carbonică și bateriile cu litiu. Aceste materiale necesită proceduri speciale de manipulare.

Cunoașterea clasei de pericol a materialului este vitală pentru transportul, depozitarea și manipularea substanțelor periculoase. Fiecare clasă are cerințe specifice, iar nerespectarea lor poate duce la amenzi, penalități și alte probleme legale. Poți afla mai multe aici despre serviciile de verificare ISCIR pentru a evita orice probleme.

Cazuri speciale: substanțe cu mai multe pericole asociate

Exemple de substanțe cu mai multe pericole

Există substanțe care pot avea multiple pericole asociate. Câteva exemple includ:

Amoniacul este un gaz care este atât toxic, cât și inflamabil. Poate provoca iritații respiratorii și arsuri. Amoniacul este clasificat ca gaz toxic și gaz inflamabil.

Acidul azotic este un lichid coroziv care este, de asemenea, un oxidant puternic. Poate provoca arsuri grave și este capabil să susțină arderea. Drept urmare, e clasificat ca substanță corozivă și substanță oxidantă.

Benzenul este un lichid inflamabil și foarte toxic. Expunerea prelungită la benzen poate duce la efecte grave asupra sănătății, inclusiv cancer. Benzenul este clasificat atât ca lichid inflamabil, cât și ca substanță toxică.

Cum sunt clasificate aceste substanțe?

Aceste substanțe sunt clasificate în funcție de cel mai înalt nivel de pericol pe care îl prezintă. Acest lucru asigură că măsurile de precauție adecvate sunt respectate în timpul depozitării, manipulării și transportului pentru a atenua pericolele asociate.

Cum se aplică clasificarea pericolelor în practică?

Clasificarea pericolelor se aplică prin evaluarea proprietăților și a riscurilor potențiale ale substanțelor sau materialelor. Aceasta implică clasificarea lor în clasele specifice prezentate mai sus.

Rolul în siguranța la locul de muncă

Clasificarea pericolelor joacă un rol esențial în siguranța la locul de muncă prin promovarea unui mediu sigur. Identificarea și clasificarea corectă a pericolelor permite angajatorilor să implementeze protocoalele de siguranță necesare, să ofere angajaților instruire adecvată și să asigure conformitatea cu reglementările. Prin atenuarea riscurilor și pericolelor potențiale, clasificarea pericolelor contribuie la reducerea accidentelor, rănilor și bolilor la locul de muncă. Apelează la serviciile de evaluare riscuri SSM pentru a te asigura că aplici corespunzător legea și nu există potențiale pericole în cadrul afacerii tale.

Impactul asupra transportului de substanțe periculoase

Clasificarea substanțelor periculoase joacă un rol important în transportul acestor materiale. Iată cele mai importante aspecte de care trebuie să ții cont:

• manipulare și ambalare: clasificarea pericolelor asigură că substanțele sunt depozitate și transportate în containere special concepute pentru a rezista proprietăților lor, minimizând riscul de scurgeri sau alte accidente
• măsuri de siguranță: sistemul de clasificare ajută la determinarea măsurilor de siguranță necesare și a protocoalelor care trebuie urmate în timpul transportului
• planificarea răspunsului la situații de urgență: permite ca personalul să răspundă eficient la incidente care implică substanțele periculoase
• conformitatea cu reglementările: operatorii de transport și companiile respectă protocoale și proceduri standardizate de siguranță, reducând riscul de incidente

Clasificarea substanțelor periculoase este un instrument indispensabil pentru promovarea siguranței în mediul de muncă. Sperăm că acest articol te-a ajutat să înțelegi mai bine riscurile asociate, pentru a implementa măsuri de siguranță adecvate. Astfel, vei proteja sănătatea angajaților și poți preveni eventualele incidente neplăcute.

Surse:
• “Sănătate Și Securitate: Simboluri de Pericol.” Comisia Europeană, 2023, ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/RO/Safety/SymbolsOfHazard_RO.htm. Accesat la 24 mai 2023.
• “Transport Mărfuri Periculoase.” Autoritatea Rutieră Română, 2021, www.arr.ro/transport_doc_143_transport-marfuri-periculoase_pg_0.htm. Accesat la 24 mai 2023.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp