Cursurile de prim ajutor sunt predate de un medic specializat, cu experiență în intervenția în cazul situațiilor de urgență. Cursul cuprinde atât informații teoretice cât mai ales aplicații practice ale intervenției de prim-ajutor (poziția de siguranță, manevra Heimlich, compresia toracică, RCR și multe altele).

În urma definitivării cursului se eliberează o diplomă de atestare a cunoștințelor acumulate valabilă un an de la eliberare.