Hotărârea nr. 1315/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Guvernul României

În vigoare de la 11 ianuarie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2022. Formă aplicabilă la 11 ianuarie 2022.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 5. – (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.”

2. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

3. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:” 

Art. 151. – Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, au un caracter orientativ şi conţin informaţii utile pentru angajator privind alegerea echipamentelor individuale de protecţie care trebuie să fie furnizate lucrătorilor, în condiţiile art. 14.”

4. La capitolul II, secţiunea a 3-a „Reguli de utilizare”, cuprinzând articolele 1618, se abrogă.

5. Articolul 21 se abrogă.

6. Articolul 22 se abrogă.

7. Anexele nr. 13 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 13 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


*
Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.832 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila
p. Ministrul afacerilor externe,
Daniela Anda Grigore Gîtman,
secretar de stat

Bucureşti, 30 decembrie 2021.

Nr. 1.315.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006)


RISCURI
în ceea ce priveşte părţi ale corpului care trebuie protejate de echipamente individuale de protecţie*)

*) Această listă de riscuri/părţi ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă. Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

FIZICECHIMICE (inclusiv nanomateriale)**)AGENŢI BIOLOGICI (conţinuţi în)ALTE RISCURI
MECANICEZGOMOTTERMICEELECTRICERADIAŢIEAEROSOLILICHIDEGAZE ŞI VAPORIAEROSOLILICHIDEMATERIALE, PERSOANE, ANIMALE ETC.ÎNECLIPSĂ OXIGENLIPSĂ DE VIZIBILITATE
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Căldură şi/sau focFrigElectrocutare(8)Electricitate staticăNeionizantă(9)IonizantăSolizi(10)Lichizi(11)ScufundareÎmproşcări, pulverizări, jeturiSolide şi lichideContact direct şi indirectÎmproşcări, pulverizări, jeturiContact direct şi indirect
PĂRŢI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATECapCraniu
Întregul cap
Urechi
Ochi
Faţă
Căi respiratorii
Mâini
Braţe (părţi)
Picioare
Gambe (părţi)
Piele
Trunchi/abdomen
Părţi ale corpului
Întregul corp

**) A se vedea Recomandarea privind definiţia nanomaterialelor (2011/696/UE)

(1) Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol şi jeturi cu presiune ridicată

(2) Căderi cauzate de alunecare

(3) Căderi de la înălţime

(4) Vibraţii

(5) Comprimarea statică a unei părţi din corp

(6) Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, muşcături, răni sau înjunghieri)

(7) Riscuri de încâlcire şi prindere

(8) Contact direct şi indirect

(9) Inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)

(10) Pulberi, vapori, fum şi fibre

(11) Aburi şi ceaţă

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006)


LISTĂ
neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecţie în ceea ce priveşte riscurile împotriva cărora acestea asigură protecţie

Echipamente pentru protecţia capului

– Căşti şi/sau şepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:

– şocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor;

– coliziunii cu un obstacol;

– riscurilor mecanice (perforare, abraziune);

– comprimării statice (zdrobire laterală);

– riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinţi, inclusiv metale topite);

– şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate;

– riscurilor de natură chimică;

– radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură).

– Plase de păr împotriva riscului de agăţare

Echipamente pentru protecţia auzului

– Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)

– Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)

Echipamente pentru protecţia ochilor şi a feţei

– Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie (lentile de protecţie, dacă este cazul) împotriva:

– riscurilor mecanice;

– riscurilor termice;

– radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);

– radiaţiei ionizante;

– aerosolilor solizi şi a lichidelor provenite de la substanţe chimice şi agenţi biologici.

Echipamente pentru protecţia aparatului respirator

– Dispozitive de filtrare împotriva:

– particulelor;

– gazelor;

– particulelor şi gazelor;

– aerosolilor solizi şi/sau lichizi.

– Dispozitive izolante, inclusiv cu aducţie de aer

– Dispozitive de autosalvare

– Echipamente de scufundare

Echipamente pentru protecţia mâinilor şi a braţelor

– Mănuşi (inclusiv mitene şi protecţie a braţului) împotriva:

– riscurilor mecanice;

– riscurilor termice (căldură, flacără şi frig);

– şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);

– riscurilor de natură chimică;

– agenţilor biologici;

– radiaţiei ionizante şi contaminării radioactive;

– radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);

– riscurilor asociate vibraţiilor.

– Degetare de cauciuc

Echipamente pentru protecţia picioarelor şi a gambelor şi protecţie împotriva alunecării

– Încălţăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanţe, saboţi, ghete care pot avea vârfuri din oţel) pentru protecţie împotriva:

– riscurilor mecanice;

– riscurilor de alunecare;

– riscurilor termice (căldură, flacără şi frig);

– şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);

– riscurilor de natură chimică;

– riscurilor asociate vibraţiilor;

– riscurilor de natură biologică.

– Glezniere detaşabile împotriva riscurilor mecanice

– Genunchiere împotriva riscurilor mecanice

– Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice şi de natură chimică şi a agenţilor biologici

– Accesorii (de exemplu, colţari, crampoane)

Protecţia pielii – creme protectoare1)

1) În anumite situaţii, ca urmare a evaluării riscului, cremele protectoare ar putea fi utilizate împreună cu alte echipamente individuale de protecţie, cu scopul de a proteja pielea lucrătorilor împotriva riscurilor conexe. Cremele protectoare sunt echipamente individuale de protecţie în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât acest tip de echipament poate fi considerat, în anumite situaţii, ca fiind „suplimentar sau accesoriu”. Cu toate acestea, cremele protectoare nu sunt echipamente individuale de protecţie în conformitate cu definiţia de la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.

– Ar putea exista creme protectoare împotriva:

– radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);

– radiaţiei ionizante;

– substanţelor chimice;

– agenţilor biologici;

– riscurilor termice (căldură, flacără şi frig).

Echipamente pentru protecţia corpului/alte echipamente pentru protecţia pielii

– Echipamentele individuale de protecţie împotriva căderilor de la înălţime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziţionare în timpul lucrului şi de limitare a deplasării şi cordoane pentru poziţionare în timpul lucrului, dispozitive de absorbţie a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate şi care nu necesită lucrări de ataşare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare

– Îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv de protecţie a întregului corp (şi anume combinezoane, salopete) şi de protecţie a unor părţi ale corpului (şi anume ghetre, pantaloni, jachete, veste, şorţuri, genunchiere, glugi, cagule) împotriva:

– riscurilor mecanice;

– riscurilor termice (căldură, flacără şi frig);

– substanţelor chimice;

– agenţilor biologici;

– radiaţiei ionizante şi contaminării radioactive;

– radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură);

– şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);

– riscurilor de agăţare şi prindere.

– Veste de salvare pentru prevenirea înecării şi mijloace de plutire

– Echipamente individuale de protecţie pentru semnalizarea vizuală a prezenţei utilizatorului

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006)


LISTĂ
neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie*)

*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

I. Riscuri fizice

RiscuriPărţi ale corpului afectate.
Tip de echipament individual de protecţie
Exemple de activităţi în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecţie*)Industrie şi sectoare
1234
Fizice – mecanice
Impact cauzat de căderea
sau proiectarea obiectelor,
coliziune cu un obstacol şi
jeturi cu presiune ridicată
Craniu
Cască de protecţie
– Lucrări pe, sub sau în vecinătatea schelelor şi locurilor de muncă la înălţime
– Lucrări de construcţii şi lucrări rutiere
– Montarea şi demontarea cofrajelor
– Lucrări de asamblare şi instalare a schelelor
– Lucrări de asamblare şi instalare
– Lucrări de demolare
– Lucrări cu explozibili
– Lucrări în mine, şanţuri, puţuri şi galerii
– Lucrări în vecinătatea lifturilor, a dispozitivelor de ridicare, a macaralelor şi a transportoarelor
– Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafaţă
– Lucrări la furnale industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte
– Lucrări în abatoare şi pe linia de tăiere din abatoare
– Manipularea sau transportul şi depozitarea de încărcături
– Lucrări silvice
– Lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, structuri hidraulice din metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice
– Terasamente şi lucrări în piatră
– Lucrări cu bolţuri
– Lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald şi turnare
– Lucrări care implică deplasarea pe biciclete şi pe biciclete propulsate mecanic
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de fabricare, instalare şi întreţinere a maşinilor
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Lucrări de producţie de energie
– Lucrări de construcţie şi întreţinere de infrastructură
– Industria fierului şi a oţelului
– Lucrări în abatoare
– Lucrări de manevră feroviare
– Porturi, transport şi logistică
– Industria forestieră
Ochi şi/sau faţă
Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Lucrări de sudură, polizare şi debitare
– Lucrări manuale de ciocănire
– Lucrări de găurire şi gravare
– Lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei
– Lucrări cu bolţuri
– Utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea şpanului în cazul prelucrării de materiale care produc şpan
– Matriţarea la cald
– Îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor
– Pulverizarea de substanţe abrazive
– Utilizarea de maşini de tăiat arboret şi de fierăstraie cu lanţ
– Proceduri stomatologice şi chirurgicale
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de fabricare, instalare şi întreţinere a maşinilor
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Lucrări de producţie de energie
– Lucrări de construcţie şi întreţinere de infrastructură
– Industriile fierului şi oţelului
– Industriile metalurgice şi de prelucrare a lemnului
– Cioplirea pietrei
– Grădinărit
– Asistenţă medicală
– Silvicultură
Picioare şi gambe (părţi)
Încălţăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranţă sau de protecţie
Încălţăminte cu protecţie pentru metatarsiene
– Lucrări de construcţii şi lucrări rutiere
– Montarea şi demontarea cofrajelor
– Lucrări de asamblare şi instalare a schelelor
– Lucrări de demolare
– Lucrări cu explozibili
– Lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei
– Lucrări în abatoare şi linia de tăiere din abatoare
– Transport şi depozitare
– Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii
– Manipularea de blocuri de carne congelată şi butoaie metalice de alimente conservate
– Producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă
– Lucrări de transformare şi întreţinere
– Lucrări silvice
– Lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor
– Lucrări pe şantiere şi în zone de depozitare
– Lucrări de copertare
– Lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice
– Construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi îmbinarea de metale
– Lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare
– Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi şi halde
– Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii
– Căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii
– Lucrări de manevră feroviare
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de fabricare, instalare şi întreţinere a maşinilor
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Lucrări de producţie de energie
– Lucrări de construcţie şi întreţinere de infrastructură
– Industria fierului şi a oţelului
– Lucrări în abatoare
– Companiile de logistic
– Industria prelucrătoare
– Industria sticlei
– Industria forestieră
Căderi cauzate de alunecarePicioare
Încălţăminte antiderapantă
– Lucrări pe suprafeţe alunecoase
– Lucrări în medii cu umiditate
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări în abatoare
– Lucrări de curăţare
– Industriile alimentare
– Grădinărit
– Industria pescuitului
Căderi de la înălţimeÎntregul corp
Echipamente individuale de protecţie concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălţime
– Lucrări pe schele
– Asamblarea de piese prefabricate
– Lucrări pe stâlpi
– Lucrări de copertare
– Lucrări pe suprafeţe verticale sau înclinate
– Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime
– Lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite
– Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă
– Lucrări în puţuri şi canalizări
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări de întreţinere a infrastructurii
VibraţiiMâini
Mănuşi de protecţie
– Lucrări cu unelte manuale– Industriile prelucrătoare
– Lucrări de construcţii
– Lucrări de construcţii civile
Comprimarea statică a unei
părţi din corp
Genunchi (părţi ale gambei)
Genunchiere
– Montarea de blocuri, plăci ceramice şi pavaje– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
Picioare
Încălţăminte cu vârfuri de protecţie
– Lucrări de demolare
– Manipularea de încărcături
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Transport şi depozitare
– Întreţinere
Leziuni mecanice (abraziune,
perforare, tăieturi, muşcături,
răni sau înjunghiere)
Ochi şi/sau faţă
Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască, ecrane faciale de protecţie
– Lucrări cu unelte manual
– Lucrări de sudură şi de forjare
– Lucrări de polizare şi debitare
– Lucrări de gravare
– Lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei
– Utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea şpanului în cazul prelucrării de materiale care produc şpan
– Matriţarea la cald
– Îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor
– Pulverizarea de substanţe abrazive
– Utilizarea de maşini de tăiat arboret şi de fierăstraie cu lanţ
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Lucrări de producţie de energie
– Lucrări de întreţinere a infrastructurii
– Industriile fierului şi oţelului
– Industriile metalurgice şi de prelucrare a lemnului
– Cioplirea pietrei
– Grădinărit
– Silvicultură
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice
– Lucrări cu cadre din oţel
– Manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, cu excepţia maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă
– Utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare
– Schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat
– Lucrări silvice
– Grădinărit
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări de întreţinere a infrastructurii
– Industriile prelucrătoare
– Industria alimentară
– Lucrări în abatoare
– Industria forestieră
Antebraţe
Protecţia braţului
– Lucrări de dezosare şi tranşare– Industria alimentară
– Lucrări în abatoare
Trunchi/Abdomen/Picioare
Şorţuri de protecţie, ghetre, pantaloni rezistenţi la penetrare (pantaloni rezistenţi la tăiere)
– Utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână
în producţie şi abatoare
– Lucrări silvice
– Industria alimentară
– Lucrări în abatoare
– Industria forestieră
Picioare
Încălţăminte rezistentă la penetrare
– Lucrări de construcţii şi lucrări rutiere
– Lucrări de demolare
– Montarea şi demontarea cofrajelor
– Lucrări silvice
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Industria forestieră
Riscuri de agăţare şi prindereÎntregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie folosită acolo unde există riscul de agăţare de părţi mobile
– Agăţarea în piesele maşinilor
– Prindere în piesele maşinilor
– Prinderea articolelor de îmbrăcăminte în piesele maşinilor
– Târâre
– Construcţia de maşini
– Fabricarea de maşini grele
– Inginerie
– Construcţii
– Agricultură
Fizice – zgomot
ZgomotUrechi
Antifoane
– Utilizarea de prese metalice
– Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat
– Activitatea personalului de la sol din aeroporturi
– Lucrări cu unelte electrice
– Lucrări cu explozibili
– Lucrări de batere a piloţilor
– Prelucrarea lemnului şi a textilelor
– Industria metalurgică
– Industria prelucrătoare
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Industria aeronautică
– Lucrări miniere
Fizice – termice
Căldură şi/sau focFaţă/Întregul cap
Măşti de sudură, căşti/şepci de protecţie împotriva căldurii sau a focului, glugi de protecţie împotriva căldurii şi/sau a focului
– Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc
– Manipularea de materiale incandescente sau staţionarea în apropierea acestora
– Lucrări cu pistoale de sudură pentru materiale plastice
– Industria fierului şi oţelului
– Industria metalurgică
– Servicii de întreţinere
– Industria prelucrătoare
Trunchi/Abdomen/Picioare
Şorţuri de protecţie, ghetre
– Lucrări de sudură şi de forjare
– Lucrări de turnare
– Industria fierului şi oţelului
– Industria metalurgică
– Servicii de întreţinere
– Industria prelucrătoare
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva căldurii şi/sau a flăcărilor
– Lucrări de sudură şi de forjare
– Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc
– Manipularea de materiale incandescente sau staţionarea în apropierea acestora
– Industria fierului şi oţelului
– Industria metalurgică
– Servicii de întreţinere
– Industria prelucrătoare
Antebraţe
Manşoane
– Lucrări de sudură şi de forjare
– Manipularea de materiale incandescente sau staţionarea în apropierea acestora
– Industria fierului şi oţelului
– Industria metalurgică
– Servicii de întreţinere
– Industria prelucrătoare
Picioare
Încălţăminte de protecţie împotriva căldurii şi/sau a flăcărilor
– Manipularea de materiale incandescente sau staţionarea în apropierea acestora– Industria fierului şi oţelului
– Industria metalurgică
– Servicii de întreţinere
– Industria prelucrătoare
Părţi ale corpului/Întregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi/sau a flăcărilor
– Lucrări cu expunere la temperaturi
ridicate, căldură radiantă sau foc
– Industria fierului şi oţelului
– Industria metalurgică
– Industria forestieră
FrigMâini
Mănuşi de protecţie împotriva frigului
Picioare
Încălţăminte de protecţie împotriva frigului
– Lucrări în aer liber în condiţii extreme de frig
– Lucrări în camere frigorifice
– Lucrări cu lichide criogenice
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Industria alimentară
– Sectorul agriculturii şi al pescuitului
Părţi ale corpului/Întregul corp, inclusiv capul
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului
– Lucrări în aer liber în condiţii meteorologice extreme de frig
– Lucrări în camere frigorifice
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Industria alimentară
– Sectorul agriculturii şi al pescuitului
– Transport şi depozitare
Fizice-electrice
Şoc electric (contact direct
sau indirect)
Întregul cap
Căşti electroizolante
Mâini
Mănuşi electroizolante
Picioare
Încălţăminte electroizolantă
Întregul corp/Mâini/ Picioare
Îmbrăcăminte conductoare concepută să fie purtată de persoane calificate în timpul lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate la o tensiune nominală a sistemului electric de până la 800 kV pentru curent alternativ şi 600 kV pentru curent continuu
– Lucrări în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate sau în apropierea pieselor neizolate aflate sub tensiune electrică
– Lucrări la sistemul electric
– Lucrări de producţie de energie
– Transportul şi distribuţia de energie electrică
– Lucrări de întreţinere a instalaţiilor industriale
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
Electricitate staticăMâini
Mănuşi antistatice
Picioare
Încălţăminte antistatică/conductoare
Întregul corp
Îmbrăcăminte antistatică
– Manipularea de materii plastice şi de cauciuc
– Turnare, colectare sau încărcare întrun container
– Lucrări în apropiere de elemente foarte încărcate, precum benzi transportoare
– Manipularea de explozibili
– Industria prelucrătoare
– Industria furajelor
– Instalaţiile de încărcare în saci şi de ambalare
– Fabricarea, depozitarea sau transportarea de explozibili
Fizice-radiaţii
Radiaţie neionizantă, inclusiv
lumina solară (alta decât cea
survenită în cursul observării
directe a soarelui)
Cap
Şepci şi căşti
– Lucrări în aer liber– Pescuit şi agricultură
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
Ochi
Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Lucrări cu căldură radiantă
– Operaţiuni la furnale
– Lucrări cu laser
– Lucrări în aer liber
– Lucrări de sudură şi tăiere cu gaze
– Activitatea de suflare a sticlei
– Lămpi germicide
– Industriile fierului şi oţelului
– Industria prelucrătoare
– Pescuit şi agricultură
Întregul corp (pielea)
Echipamente Individuale de protecţie împotriva razelor ultraviolete naturale şi artificiale
– Lucrări în aer liber
– Lucrări de sudură electrică
– Lămpi germicide
– Lămpi cu xenon
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Lucrări de producţie de energie
– Lucrări de întreţinere a infrastructurii
– Pescuit şi agricultură
– Industria forestieră
– Grădinărit
– Industria alimentară
– Industria materialelor plastic
– Industria tipografică
Radiaţiei ionizanteOchi
Ochelari cu braţe/Ochelari de protecţie de tip mască de protecţie împotriva radiaţiei ionizante
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiei ionizante
– Lucrări în instalaţii cu raze X
– Lucrări în spaţii de radiodiagnostic medical
– Lucrări cu produse radioactive
– Asistenţă medicală
– Asistenţă veterinară
– Instalaţie de deşeuri radioactive
– Lucrări de producţie de energie
Trunchi/Abdomen/Părţi ale corpului
Şorţuri de protecţie împotriva razelor X/Haină/Vestă/Fustă de protecţie împotriva razelor X
– Lucrări în instalaţii cu raze X
– Lucrări în spaţii de radiodiagnostic medical
– Asistenţă medicală
– Asistenţă veterinară
– Asistenţă stomatologică
– Urologie
– Chirurgie
– Radiologie intervenţională
– Laboratoare
Cap
Acoperăminte pentru cap şi şepci
Echipamente individuale de protecţie împotriva, de exemplu, dezvoltării de tumori cerebrale
– Locuri de muncă şi instalaţii medicale cu raze X– Asistenţă medicală
– Asistenţă veterinară
– Asistenţă stomatologică
– Urologie
– Chirurgie
– Radiologie intervenţională
Părţi ale corpului
Echipamente individuale de protecţie pentru tiroidă
Echipamente individuale de protecţie pentru gonade
– Lucrări în instalaţii cu raze X
– Lucrări în spaţii de radiodiagnostic medical
– Asistenţă medicală
– Asistenţă veterinară
Întregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva radiaţiei ionizante
– Lucrări în spaţii de radiodiagnostic medical
– Lucrări cu produse radioactive
– Lucrări de producţie de energie
– Instalaţie de deşeuri radioactive

II. Riscuri chimice (inclusiv nanomateriale)

RiscuriPărţi ale corpului afectate.
Tip de echipament individual de protecţie
Exemple de activităţi în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecţie*)Industrie şi sectoare
1234
Chimice-aerosoli
Solide (pulberi, vapori, fum, fibre şi nanomateriale)Căile respiratorii
Dispozitive de protecţie a căilor respiratorii împotriva particulelor
– Lucrări de demolare
– Lucrări cu explozibili
– Lucrări de sablare şi lustruire a suprafeţelor
– Lucrări în prezenţa azbestului
– Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conţin nanoparticule
– Lucrări de sudură
– Lucrări de curăţare a coşurilor
– Lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi
– Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele
– Lucrări la gura de încărcare a furnalelor
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Industriile fierului şi oţelului
– Industriile metalurgice şi de prelucrare a lemnului
– Industria autovehiculelor
– Cioplirea pietrei
– Industria farmaceutică
– Asistenţă medicală
– Prepararea citostaticelor
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice şi cremă protectoare ca protecţie suplimentară/accesorie
– Lucrări în prezenţa azbestului
– Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conţin nanoparticule
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări de întreţinere a instalaţiilor industriale
Întregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva particulelor solide
– Lucrări de demolare
– Lucrări în prezenţa azbestului
– Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conţin nanoparticule
– Lucrări de curăţare a coşurilor
– Lucrări de preparare a produselor de protecţie a plantelor
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări de întreţinere a instalaţiilor industriale
– Agricultură
Ochi
Ochelari cu braţe/Ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Prelucrarea lemnului
– Lucrări rutiere
– Industria minieră
– Industriile metalurgice şi de prelucrare a lemnului
– Lucrări de construcţii civile
Lichide
(aburi şi ceaţă)
Căile respiratorii
Dispozitive de protecţie a căilor respiratorii împotriva particulelor
– Tratament de suprafaţă (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)
– Curăţarea suprafeţelor
– Industria metalurgică
– Industria prelucrătoare
– Sectorul auto
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Tratament de suprafaţă
– Curăţarea suprafeţelor
– Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
– Manipulare de acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive
– Industria metalurgică
– Industria prelucrătoare
– Sectorul auto
Întregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Tratament de suprafaţă
– Curăţarea suprafeţelor
– Industria metalurgică
– Industria prelucrătoare
– Sectorul auto
Chimice – lichide
Scufundare
Împroşcări, pulverizări şi jeturi
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
– Manipulare de acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive
– Prelucrarea materialelor de căptuşire
– Lucrări de tăbăcărie
– Activitatea din saloanele de coafură şi de înfrumuseţare
– Industria textilelor şi a îmbrăcămintei
– Servicii de curăţare
– Industria autovehiculelor
– Servicii de înfrumuseţare şi de coafură
Antebraţe
Mâneci de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Manipulare de acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive– Lucrări de curăţare
– Industria chimică
– Servicii de curăţare
– Industria autovehiculelor
Picioare
Ghete de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
– Manipulare de acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive
– Industria textilelor şi a îmbrăcămintei
– Servicii de curăţare
– Industria autovehiculelor
Întregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
– Manipulare de acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive
– Lucrări de curăţare
– Industria chimică
– Servicii de curăţare
– Industria autovehiculelor
– Agricultură
Chimice – gaze şi vapori
Gaze şi vaporiCăile respiratorii
Dispozitive de protecţie a căilor respiratorii împotriva gazelor
– Tratament de suprafaţă (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)
– Curăţarea suprafeţelor
– Lucrări în încăperi de fermentaţie şi distilare
– Lucrări în interiorul rezervoarelor şi digestoarelor
– Lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă
– Lucrări de curăţare a coşurilor
– Dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive
– Lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor
– Industria metalurgică
– Sectorul auto
– Industria prelucrătoare
– Servicii de curăţare
– Producţia de băuturi alcoolice
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria chimică
– Industria petrochimică
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Tratament de suprafaţă
– Curăţarea suprafeţelor
– Lucrări în încăperi de fermentaţie şi distilare
– Lucrări în interiorul rezervoarelor şi digestoarelor
– Lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă
– Industria metalurgică
– Sectorul auto
– Industria prelucrătoare
– Producţia de băuturi alcoolice
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria chimică
– Industria petrochimică
Întregul corp
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice
– Tratament de suprafaţă
– Curăţarea suprafeţelor
– Lucrări în încăperi de fermentaţie şi distilare
– Lucrări în interiorul rezervoarelor şi digestoarelor
– Lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă
– Industria metalurgică
– Sectorul auto
– Industria prelucrătoare
– Producţia de băuturi alcoolice
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria chimică
– Industria petrochimică
Ochi
Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Vopsirea prin pulverizare
– Prelucrarea lemnului
– Operaţiuni miniere
– Sectorul auto
– Industria prelucrătoare
– Industria minieră
– Industria chimică
– Industria petrochimică

*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

III. Agenţi biologici

RiscuriPărţi ale corpului afectate.
Tip de echipament individual de protecţie
Exemple de activităţi în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecţie*)Industrie şi sectoare
1234
Agenţi biologici (conţinuţi în) – aerosoli
Solide şi lichideCăile respiratorii
Dispozitive de protecţie a căilor respiratorii împotriva particulelor
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
– Producţia de substanţe biochimice
Mâini
Mănuşi de protecţie împotriva microorganismelor
Părţi ale corpului/Întregul corp
Ochi şi/sau faţă
Ochi şi/sau faţă
Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
Agenţi biologici (conţinuţi în) – lichide
Contact direct şi indirectMâini
Mănuşi de protecţie împotriva microorganismelor
Părţi ale corpului/Întregul corp
Ochi şi/sau faţă
Ochi şi/sau faţă
Ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale (muşcături, înţepături)
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
– Industria forestieră
Împroşcări, pulverizări şi jeturiMâini
Mănuşi de protecţie împotriva microorganismelor
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
Antebraţe
Mâneci de protecţie împotriva microorganismelor
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
Picioare/Gambe
Ciorapi de protecţie şi ghetre
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
Întregul corp
Ochi şi/sau faţă
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
Agenţi biologici (conţinuţi în) – materiale, persoane, animale etc.
Contact direct şi indirectMâini
Mănuşi de protecţie împotriva microorganismelor
Părţi ale corpului/Întregul corp
Ochi şi/sau faţă
Ochi şi/sau faţă
Ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie
– Activităţi care implică intrarea în contact cu fluide şi ţesuturi umane şi animale (muşcături, înţepături)
– Lucrări cu expunere la agenţi biologici
– Asistenţă medicală
– Clinici veterinare
– Laboratoare de analize clinice
– Laboratoare pentru activităţi de cercetare
– Aziluri de bătrâni
– Servicii de asistenţă la domiciliu
– Staţii de epurare a apelor uzate
– Staţii de tratare a deşeurilor
– Industria alimentară
– Industria forestieră

*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

IV. Alte riscuri

RiscuriPărţi ale corpului afectate.
Tip de echipament individual de protecţie
Exemple de activităţi în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecţie*)Industrie şi sectoare
1234
Lipsă de vizibilitateÎntregul corp
Echipamente individuale de protecţie pentru semnalizarea vizuală a prezenţei utilizatorului
– Lucrări în apropierea vehiculelor în mişcare
– Lucrări de asfaltare şi de semnalizare rutieră
– Lucrări feroviare
– Conducerea mijloacelor de transport
– Activitatea personalului de la sol din aeroporturi
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări miniere
– Servicii de transport şi de transport de pasageri
Lipsă oxigenCăile respiratorii
Dispozitive izolante de protecţie a căilor respiratorii
– Lucrări în spaţii închise
– Lucrări în încăperi de fermentaţie şi distilare
– Lucrări în interiorul rezervoarelor şi digestoarelor
– Lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă
– Lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare
– Producţia de băuturi alcoolice
– Lucrări de construcţii civile
– Industria chimică
– Industria petrochimică
Căile respiratorii
Echipamente de scufundare
– Lucrări subacvatice– Lucrări de construcţii civile
ÎnecareÎntregul corp
Vestă de salvare
– Lucrări în sau în apropierea apei
– Lucrări pe mare
– Lucrări în aeronave
– Industria pescuitului
– Industria aeronautică
– Construcţii de clădiri
– Lucrări de construcţii civile
– Lucrări de construcţii navale
– Lucrări în docuri şi porturi

*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp