Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Guvernul României

În vigoare de la 02 martie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 02 martie 2021. Formă aplicabilă la 02 martie 2021.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 46, alineatul (2) se abrogă.

2. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.

2. La anexa nr. 1, la litera A, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:” 

7. Activităţi care implică expunerea cutanată la uleiuri minerale care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia şi a răci piesele mobile din motor

8. Activităţi care implică expunerea la emisiile de eşapament ale motoarelor diesel.”

Art. III. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. – (1) Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


Prezenta hotărâre transpune:

– Directiva (UE) 2019/130 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 ianuarie 2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2019;

– Directiva (UE) 2019/983 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 164 din 20 iunie 2019;

– Directiva (UE) 2019/1.831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Raluca Turcan
Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Tanczos Barna
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu 

Bucureşti, 24 februarie 2021.

Nr. 53.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)


Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenţi chimici

Nr. crt.CAS(1)EC(2) (EINECS)Denumirea agentului chimicAcţiunea cutanată(3)Valoare limită de expunere profesionalăMentiuni(8)
8 ore(4)Termen scurt (5) (15 min)
mg/m3(6)ppm(7)mg/m3(6)PPm(7)
1.75-07-0200-836-8Acetaldehidă / Etanal9050180100
2.140-11-4205-399-7Acetat de benzii5088013
3.112-07-2203-933-3Acetat de 2-Butoxietilp1332033350Dir.2000/39
4.123-86-4204-658-1Acetat de n-butil24150723150Dir. 2019/1831
5.105-46-4203-300-1Acetat de sec-butil24150723150Dir. 2019/1831
6.108-84-9203-621-7Acetat de 1,3 dimetilbutil / Acetat de hexil secundar1502525042
7.625-16-1Acetat de 1,1 dimetilpropil / Acetat de terţ pentil27050540100Dir.2000/39 Amilacetat, terţ
8.141-78-6205-500-4Acetat de etil7342001468400Dir. 2017/164
9.111-15-9203-839-2Acetat de 2-etoxietil / Acetat de etilglicolp112R1B Dir.2009/161
10.110-19-0203-745-1Acetat de izobutil24150723150Dir. 2019/1831
11.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil27050540100Dir.2000/39
12.108-21-4203-561-1Acetat de izopropil40096600144
13.79-20-9201-185-2Acetat de metil20063600188
14.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil27050540100Dir.2000/39
15.110-49-6203-772-9Acetat de 2-metoxietilp4,81R1B Dir.2009/161
16.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-l-metiletilp27550550100Dir.2000/39
17.628-63-7211-047-3Acetat de pentil27050540100Dir.2000/39
18.620-11-1Acetat de 3-pentil27050540100Dir.2000/39
19.109-60-4203-686-1Acetat de propil40096600144
20.108-05-4203-545-4Acetat de vinii17,6535,210Dir.2009/161
21.141-97-9205-516-1Aceto-acetat de etil / Acetil-acetat de etil1001920038
22.67-64-1200-662-2Acetonă1210500Dir.2000/39
23.64-19-7200-580-7Acid acetic25105020Dir. 2017/164
24.79-10-7201-177-9Acid acrilic291059(9)20(9)Dir. 2017/164
25.10035-10-6233-113-0Acid bromhidric / Bromură de hidrogen6,72Dir.2000/39
26.107-92-6203-532-3Acid butiric154308
27.74-90-8200-821-6Acid cianhidric (exprimat în CN)p10,954,5Dir. 2017/164 Cianură de hidrogen
28.79-11-8201-178-4Acid cloracetic1
29.7647-01-0231-595-7Acid clorhidric / Clorură de hidrogen851510Dir.2000/39
30.598-78-7209-952-3Acid 2-cloropropionic10,220,4
31.75-99-0200-923-0Acid 2,2-dicloropropionic20,3101,7
32.756-80-9212-053-9Acid 0,0 dimetilditiofosforic1015
33.7664-39-3231-634-8Acid fluorhidric / Fluorură de hidrogen1,51,82,53Dir.2000/39
34.64-18-6200-579-1Acid formic95Dir.2006/15
35.7782-79-8231-965-8Acid hidrazoic12
36.79-41-4201-204-4Acid metacrilic308,54513
37.7697-37-2231-714-2Acid nitric / Acid azotic2,61Dir.2006/15
38.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic12Dir.2000/39
39.144-62-7205-634-3Acid oxalic1Dir.2006/15
40.88-89-1201-865-9Acid picric0,1Dir.91/322
41.79-09-4201-176-3Acid propionic31106220Dir.2000/39
42.7664-93-9231-639-5Acid sulfuric (10)0,05Particule lichide pulverizate („) Dir.2009/161
43.107-02-8203-453-4Acrilaldehidă / Acroleină0,050,020,120,05Dir. 2017/164
44.79-06-1201-173-7AcrilamidăP0,1C1B;M1B;R2 Dir.2017/2398
45.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil1125310Dir.2000/39
46.140-88-5205-438-8Acrilat de etil / Etilacrilat2154210Dir.2009/161
47.96-33-3202-500-6Acrilat de metil / Metilacrilat1853610Dir.2009/161
48.107-13-1203-466-5AcrilonitrilP52,3104,6C1B
49.15972-60-8240-110-8Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă2030
50.107-18-6203-470-7Alcool alilicP4,8212,15Dir.2000/39
51.64-17-5200-578-6Alcool etilic / Etanol1900100095005000
52.98-00-0202-626-1Alcool furfurilic5012,510025
53.111-70-6203-897-9Alcool heptilic /l-Heptanol15031,525053
54.111-27-3203-852-3Alcool hexilic /l-Hexanol1503625060
55.123-96-6204-667-0Alcool izooctilic / 2-OctanolP1502825047
56.67-63-0200-661-7Alcool izopropilic / 2-Propanol20081500203
57.71-23-8200-746-9Alcool propilic /l-Propanol20081500203
58.123-72-8204-646-6Aldehida butirică259
59.107-20-0203-472-8Aldehida cloracetică31
60.123-73-9204-647-1Aldehida crotonică / 2-Butenal259
61.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin / 1,2,3,4,10,10 -hexaclor l,4,4a,5,8,8a- hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalinăP0,20,25
62.107-11-9203-463-9Alilamină0,10,4
63.Aluminiu si oxizi310(Pulberi)
64.Aluminiu si oxizi13(Fumuri)
65.92-67-1202-177-14 aminodifenilFp
66.141-43-5205-483-32-aminoetanol / EtanolaminăP2,517,63Dir.2006/15
67.75-31-0200-860-92-aminopropan / Izopropilamină73104
68.61-82-5200-521-5Amitrol0,2Dir.2017/164
69.7664-41-7231-635-3Amoniac14203650Dir.2000/39
70.108-24-7203-564-8Anhidrida acetică153,6256
71.106-31-0203-383-4Anhidrida butirică15
72.85-44-9201-607-5Anhidrida ftalică20,350,8(Vapori si aerosoli de condensare)
73.108-31-6203-571-6Anhidrida maleică10,2530,75
74.62-53-3200-539-3Anilină(12)P7,74219,355Dir. 2019/1831
75.90-04-0201-963-1o-AnisidinăP0,30,060,50,1C1B;M2
76.536-90-3208-651-4m-AnisidinăP0,30,060,50,1
77.104-94-9203-254-2p-AnisidinăP0,30,060,50,1
78.7440-36-0231-146-5Antimoniu / Stibiu0,20,5
79.86-88-4201-706-3Antu/ 1-(1-naftil)-2-tiouree0,20,6
80.7440-22-4231-131-3Argint0,1(Metalic); Dir.2000/39
81.231-131-3Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag)0,01Dir.2006/15
82.Acid arsenic si sărurile acestuia, precum si compuşii anorganici ai arsenului0,01Fracţie inhalabilă C IA Dir. 2019/983 Pentru sectorul topirii cuprului, valoarea-limită se aplică de la 11 iulie 2023.
83.8052-42-4232-490-9Asfalt5(Fumuri)
84.1912-24-9217-617-8Atrazină12
85.26628-22-8247-852-1Azida de sodiuP0,10,3Dir.2000/39
86.Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba)0,5Dir.2006/15
87.71-43-2200-753-7BenzenP3,251CIA; M1B; Dir.2004/37
88.50-32-8200-028-53,4-benzpiren / Benzo[a]pirenFp;ClB; M1B; R1B
89.92-87-5202-199-1BenzidinăPFp; CIA
90.Benzine (carburanţi)300500
91.93-89-0202-284-3Benzoat de etil2003330049
92.106-51-4203-405-2p-Benzochinonă / Chinonă0,30,4
93.Beriliu si compuşii anorganici ai beriliuluip(13)0,0002Fracţiune inhalabilă C1B Dir. 2019/983 Valoare-limită de 0,0006 mg/m3 până la 11 iulie 2026.
94.111-44-4203-870-1Bis(2-cloroetil)eter / 2,2’ Dicloro dietil eterP406,86010,3
95.542-88-1208-832-8Bis (clorometil) eterFp; CIA
96.14324-55-1238-270-9Bis (dietilditiocarbamat) de zinc35
97.80-05-7201-245-8Bisfenol A / 4,4′-Isopropilidendifenol2Fracţiune inhalabilă R2; Dir.2017/164
98.7726-95-6231-778-1Brom0,70,1Dir.2006/15
99.74-96-4200-825-8Brometan / Bromura de etil40090500112C2
100.74-83-9200-813-2Brommetan / Bromura de metilP205307,5M2
101.593-60-2209-800-6Bromura de etilena; brometilenă4,41C1B; Dir.2017/2398
102.106-99-0203-450-81,3 Butadiena2,21CIA; M1B Dir.2017/2398
103.71-36-3200-751-6n-Butanol1003320066
104.78-93-3201-159-02 Butanonă / Etil metil cetonă / Butanonă600200900300Dir.2000/39
105.110-65-6203-788-62-butină-l,4-diol0,5Dir.2017/164
106.109-73-9203-699-2ButilaminăP155
107.106-35-4203-388-1Butii etil cetonă / Heptan-3-onă /3-heptanonă9520Dir.2000/39
108.111-76-2203-905-02-Butoxietanol / Etilenglicol monobutileterP982024650Dir.2000/39
109.112-34-5203-961-62-(2-Butoxietoxi)-etanol / Dowanol DB67,510101,215Dir.2006/15
110.2426-08-6219-376-4Butii glicidil eter1001920038C2; M2
111.Cadmiu şi compuşii anorganici ai acestuia0,001Fracţiune inhalabilă(14) C1B; M2; R2 Dir. 2019/983 Valoare-limită de 0,004 mg/m3 până la 11 iulie 2027.
112.76-22-2200-945-0Camfor16318
113.105-60-2203-313-2E-Caprolactamă / Ciclohexanon-iso-oximă1040(Pulberi,vapori) Dir.2000/39
114.63-25-2200-555-0Carbaril / 1-naftil metilcarbamat25C2
115.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil7001451000207
116.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu13
117.12070-12-1235-123-0Carbura de tungsten26
118.463-51-4207-336-9Cetenă0,51,5
119.420-04-2206-992-3CianamidăP10,58Dir.2006/15
120.75-05-8200-835-2Cianometan / AcetonitrilP7040Dir.2006/15
121.151-50-8205-792-3Cianură de potasiu (exprimată în CN)P15Dir.2017/164
122.143-33-9205-599-4Cianură de sodiu (exprimată în CN)P15Dir.2017/164
123.Cianuri (altele decât cele de la poziţiile 121 si 122) si cianogeni (exprimare în CN)P0,51
124.110-82-7203-806-2Ciclohexan700200Dir.2006/15
125.108-93-0203-630-6CiclohexanolP1002520050
126.108-94-1203-631-1CiclohexanonăP40,81081,620Dir.2000/39
127.110-83-8203-807-8Ciclohexenă7002081200357
128.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină2054010R2
129.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă10035,520075
130.12079-65-1235-142-4Ciclopentadienil tricarbonil mangan0,10,3
131.75-19-4200-847-8Ciclopropan500290700407
132.7782-50-5231-959-5Clor1,50,5Dir.2006/15
133.108-90-7203-628-5Clorbenzen / monoclorbenzen2357015Dir.2006/15
134.74-97-5200-826-3Clor brom metan7001321000189
135.506-77-4208-052-8Clorcian10,4
136.57-74-9200-349-0Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,30,6C2
137.106-89-8203-439-8l-clor-2,3-epoxipropan / EpiclorhidrinaP1,9C1B Dir. 2019/130
138.95-57-8202-433-22-Clorfenol10
139.74-87-3200-817-4Clormetan /clorura de metil4220C2 Dir. 2019/1831
140.100-00-5202-809-6l-Clor-4 nitrobenzenP10,16C2;M2
141.600-25-9209-990-01-Clor -1 nitropropan50107515
142.532-27-4208-531-12-Cloroacetofenonă0,30,05
143.106-47-8203-401-04- CloroanilinăP25C1B
144.75-00-3200-830-5Cloretan268100C2 Dir.2006/15
145.40507-94-6254-947-16-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă1520
146.53469-21-9Clorodifenil (42% clor)P1
147.11097-69-1Clorodifenil (54% clor)P0,5
148.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan36001000Dir.2000/39
149.107-07-3203-459-72 Cloroetanol / EtilenclorhidrinăP31103
150.67-66-3200-663-8Cloroform / TriclormetanP102C2 Dir.2000/39
151.96-30-0202-497-12-cloro-N- metilacetamidă1014
152.563-47-3209-251-23 Cloro-2metil propenă / Clorură de metalil802215041
153.97-00-7202-551-41-Clor 2,4 dinitrobenzen1
154.126-99-8204-818-0Cloropren / 2 Clor-1,3 butadienăP3085014C1B
155.75-29-6200-858-82-clorpropan / clorură de izopropil400125500156
156.96-24-2202-492-43-cloro-l,2-propandiol / Monoclorhidrină510
157.107-05-1203-457-63-clorpropenă / clorură de alil3162C2; M2
158.2039-87-4218-026-8o-Clorstiren50910018
159.95-49-8202-424-32-clortoluen1503025050
160.106-43-4203-397-04-clortoluen1503025050
161.100-44-7202-853-6a Clor toluen / clorură de benzii5181,5C1B
162.75-36-5200-865-6Clorură de acetil20,651,6
163.12125-02-9235-186-4Clorură de amoniu510
164.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil50,9101,8
165.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil102204
166.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil30,550,8
167.10545-99-0234-129-0Clorură de sulf20,450,9
168.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril20,450,9
169.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil153255
170.75-01-4200-831-0Clorură de vinii (monomer)2,61CIA; Dir.2004/37 Dir.2017/2398
171.7440-48-4231-158-0Cobalt0,050,1
172.8050-09-7232-475-7Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă)0,1
173.1319-77-3215-293-2Cresoli (toţi izomerii)P225Dir.91/322
174.Compuşii de crom (VI) care sunt substanţe cancerigene în sensul art. 5, pet. 1, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (ca crom)0,005C1A/C1B; M1B; R2 Dir.2017/2398 Valoare-limită 0,010 mg/m3 până lal7 ianuarie 2025 Valoare-limită: 0,025 mg/m3 pentru procedeele de sudură şi de tăiere cu plasmă sau procesele de muncă similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025
175.Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III)2Dir.2006/15
176.Crom trivalent (compuşi solubili)0,5
177.98-82-8202-704-5Cumen(12) / Izopropilbenzen<12) (2-Fenilpropan)P501025050Dir. 2019/1831
178.7440-50-8231-159-6Cupru0,2(Fumuri)
179.7440-50-8231-159-6Cupru0,51,5(Pulberi)
180.94-75-7202-361-12,4 D / acid 2,4-diclor-fenoxiacetic510
181.1596-84-5216-485-9Daminozidă / Alar13
182.533-74-4208-576-7Dazomet / tetrahidro- 3.5-dimetil-2H- 1.3.5-triadiazin-2-tionă3
183.50-29-3200-024-3DDT / p,p’- diclorodifenil-tricloretanP0,51C2
184.95828-55-0DDVP / o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfatP0,51,5
185.17702-41-9241-711-8DecaboranP0,10,0160,30,05
186.91-17-8202-046-9Decahidronaftalină / Decalină1001820036
187.112-30-1203-956-91-Decanol1001520030
188.8065-48-3Demeton / SistoxP0,050,15
189.8022-00-2Demeton metilP0,20,5
190.431-03-8207-069-8Diacetil / Butandionă0,070,020,360,1Dir.2017/164
191.124-02-7204-671-2Dialilamină0,50,120,5
192.37764-25-3253-658-8N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă710
193.999-21-3213-658-0Dialil maleat15
194.334-88-3206-382-7Diazometan0,30,20,50,3C1B
195.19287-45-7242-940-6Diboran0,10,111
196.106-93-4203-444-51,2 Dibrometan / Dibromură de etilenăP0,80,1C1B Dir. 2019/130
197.74-95-3200-824-2Dibrommetan / Bromură de metilen101,4507
198.111-92-2203-921-8Di-n-butilamină61,1
199.142-96-1205-575-3Di-n-butil eter / Dibutil eterP306509
200.107-66-4203-509-8Dibutilfosfat25
201.84-74-2201-557-4Dibutilflalat25R1B
202.95-50-1202-425-91,2-diclorbenzen / o-DiclorbenzenP1222030650Dir.2000/39
203.106-46-7203-400-51,4-diclorbenzen / p-DiclorbenzenP1226010C2; Dir.2017/164
204.22591-21-5245-111-71,1 Diclor-3,3 dimetil -2-butanonă / Diclorpinacolonă10
205.75-34-3200-863-51,1-dicloretanP412100Dir.2000/39
206.107-06-2203-458-11,2 Dicloretan / Diclorură de etilenaP8,22C1B Dir. 2019/130
207.75-35-4200-864-01,1 Dicloretilenă / Clorură de viniliden82205C2; Dir.2017/164
208.540-59-0208-750-21,2 Dicloretilenă2005030076
209.75-09-2200-838-9Diclormetan / Clorură de metilenP353100706200C2; Dir.2017/164
210.594-72-9209-854-01,1 Diclor-1-nitroetan101,7407
211.78-87-5201-152-21,2 Diclorpropan / clorură de propilen1002220044
212.96-23-1202-491-91,3 Diclor-2-propanol /1,3 DiclorhidrinăP50,95101,9C1B
213.18671-97-12,6-diclorchinoxalină50100
214.75-71-8200-893-9Diclor-difluor metan / Freon 1220004943000741
215.75-43-4200-869-8Diclormonofluor metan / Freon 214210
216.6607-45-01,2 Diclorvinil-benzen / a,p Diclorstiren3050
217.76-14-2200-937-71,1 Diclor-tetrafluoretan /Freon 11430004305000715
218.60-57-1200-484-5DieldrinP0,20,25C2
219.109-89-7203-716-3Dietilamină1553010Dir.2006/15
220.100-37-8202-845-22-DietilaminoetanolP306459
221.91-66-7202-088-8N,N Dietilanilină101,6203,2
222.91-65-6202-087-2N,N Dietilciclohexilamină1530
223.122-39-4204-539-4Difenilamină46
224.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan50570,7
225.25167-94-6246-696-1Difenilpropan1015
226.8004-13-5Difil /dinii / dowterm / amestec de difenil şi oxid de difenil)24
227.75-61-6200-885-5Difluordibrom-metan6007080093
228.120-80-9204-427-51,2 Dihidroxibenzen / Pirocatecol1020
229.123-31-9204-617-81,4-dihidroxibenzen / Hidrochinonă12C2;M2
230.25167-70-8246-690-9Diizobutilenă20002500
231.27205-99-8248-322-20,0 Diizopropil ditiofosfat de sodiu20
232.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamidăP36107220R1B; Dir.2000/39
233.124-40-3204-697-4Dimetilamină3,829,45Dir.2000/39
234.121-69-7204-493-5N,N DimetilanilinăP2554910C2
235.103-83-3203-149-1Dimetil-benzilamină50,9101,8
236.75-97-8200-920-43,3 Dimetil-2-butanonă / Pinacolonă601515037
237.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan30,661,2
238.1331-15-32,5 Dimetil 1,4 dioxan50100
239.115-10-6204-065-8Dimetil eter / Oxid de dimetil19201000Dir.2000/39
240.68-12-2200-679-5N,N DimetilformamidăP1553010R1B; Dir.2009/161
241.868-85-9212-783-8Dimetilfosfit12(Distilat)
242.108-83-8203-620-12,6 Dimetil 4 heptanonă / Diizobutil cetonă1502625043
243.57-14-7200-316-0N,N DimetilhidrazinăP0,70,31,50,6C1B
244.77-78-1201-058-1DimetilsulfatP0,50,1C1B; M2
245.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat25
246.60-51-5200-480-3Dimetoat710
247.109-87-5203-714-2Dimetoximetan / Metilal15005312500885
248.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilenglicolP0,30,0510,2
249.25154-54-5246-673-6Dinitrobenzen (toţi izomerii)P10,151,50,2
250.51-28-5200-087-72,4 DinitrofenolP0,71
251.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-cresol / DNOCP0,050,2
252.25321-14-6246-836-1DinitrotoluenP11,5C1B;M2;R2
253.88-85-7201-861-7Dinoseb / 6 sec butii 2,4 dinitrofenol0,10,5R1B
254.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat0,71
255.117-84-0204-214-7Dioctilftalat / Dietil-hexil 2-ftalat20,150,3
256.123-91-1204-661-81,4 DioxanP7320C2; Dir.2009/161
257.10102-44-0233-272-6Dioxidul de azot0,960,51,911Dir. 2017/164 Valorile limită pentru dioxidul de azot se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018
258.124-38-9204-696-9Dioxid de carbon90005000Dir.2006/15
259.10049-04-4233-162-8Dioxid de clor0,10,040,30,11
260.7446-09-5231-195-2Dioxid de sulf/ Anhidridă sulfuroasă1,30,52,71Dir.2017/164
261.13463-67-7236-675-5Dioxid de titan1015
262.142-84-7205-565-9Dipropilamină1,70,420,5
263.298-04-4206-054-3Disulfoton / 0,0-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat0,10,2
264.2179-59-1218-550-7Disulfura de alil-propil101,7203,4
265.72-20-8200-775-7Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalinăP0,030,1
266.106-87-6203-437-71,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan / diepoxid 4-vinil ciclohexenăP5710C2
267.4016-14-2223-672-92,3 Epoxipropil izopropil eter / Izopropil glicidil eter5010,510021
268.111-43-3203-869-6Eter n-propilic / Dipropil eter10001500
269.108-20-3203-560-6Eter izopropilic / Diizopropil eter10001500
270.75-04-7200-834-7Etilamină9,45Dir.2000/39
271.100-41-4202-849-4EtilbenzenP442100884200Dir.2000/39
272.5459-93-8226-733-8N-etilciclohexil amină152,9305,8
273.107-15-3203-468-6Etilendiamină/1,2 Diaminoetan2083012
274.3566-10-7222-651-1Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu2025
275.107-21-1203-473-3Etilenglicol / EtandiolP522010440Dir.2000/39
276.109-86-4203-713-7Etilenglicol monometil eter / 2-MetoxietanolP3,21R1B; Dir.2009/161
277.151-56-4205-793-9EtileniminăP0,50,310,5C1B;M1B
278.104-76-7203-234-32-etilhexan-l-ol5,41Dir.2017/164
279.577-11-7209-406-42 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu20
280.75-08-1200-837-3Etil mercaptan / Etan tiol1
281.622-96-8210-761-24-Etil toluen3006140081
282.110-80-5203-804-12-Etoxietanol / Etilenglicol monoetil eterP82R1B; Dir.2009/161
283.2370-63-0219-135-32 Etoxi-etil-metacrilat100200
284.101-84-8202-981-2Fenileter/Difenileter71142Dir. 2017/164
285.122-60-1204-557-2Fenil glicidil eter / PGE / 2,3-epoxipropil fenil eter / 1,2-epoxi-fenoxipropan61102C1B; M2
286.100-63-0202-873-5Fenil hidrazinăP153256C1B; M2
287.98-86-2202-708-7Fenil metil cetonă / Acetofenonă1002020041
288.106-50-3203-404-7p-FenilendiaminăP0,070,010,10,02
289.95-54-5202-430-6o-Fenilendiamină10C2;M2
290.108-95-2203-632-7FenolP82164M2; Dir.2009/161
291.12604-58-9603-118-6Ferovanadiu0,51,5(Pulberi)
292.7782-41-4231-954-8Fluor1,5813,162Dir.2000/39
293.62-74-8200-548-2Fluoroacetat de sodiuP0,020,0040,050,01
294.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu12
295.2699-79-8220-281-5Fluorură de sulfuril1520
296.Fluoruri anorganice2,5Dir.2000/39
297.50-00-0200-001-8Formaldehidăp(15)0,370,30,740,6C2 Dir. 2019/983 Valoare-limită de 0,62 mg/m3 sar 0,5 ppm pentrv sectorul asistenţei medicale, sectorul serviciilor funerare si de îmbălsămare până la 11 iulie 2024.
298.75-12-7200-842-0Formamidă20113016R1B
299.109-94-4203-721-0Formiat de etil2006630099
300.107-31-3203-481-7Formiat de metilP12550250100Dir.2017/164
301.7803-51-2232-260-8Fosfmă / Hidrogen fosforat0,140,10,280,2Dir.2006/15
302.7723-14-0231-768-7Fosfor roşu0,050,15
303.75-44-5200-870-3Fosgen / clorură de carbonil0,080,020,40,1Dir.2000/39
304.732-11-6211-987-4Fosmet / Imidan / Ortadox1,53
305.98-01-1202-627-72- Furaldehidă102,5154C2
306.Gaze lichefiate (în principal C3-C4)12001500
307.7440-56-4231-164-3Germaniu25
308.556-52-5209-128-3Glicidol / 2,3-epoxi-l-propanol5016,510033C1B; M2; R1B
309.7440-58-6231-166-4Hafniu0,20,5
310.151-67-7205-796-5Halotan / 2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan40050
311.76-44-8200-962-3Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,30,6C2
312.142-82-5205-563-8Heptan / n-Heptan2085500Dir.2000/39
313.110-43-0203-767-12-heptanonă / Metil amil cetonăP23850475100Dir.2000/39
314.110-54-3203-777-6n-Hexan7220R2; Dir.2006/15
315.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen0,51C1B
316.87-68-3201-765-5Hexaclor- 1,3-butadienăP0,20,02
317.67-72-1200-666-4Hexacloretan50,580,8
318.124-09-4204-679-6Hexametilendiamină15
319.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat0,050,00710,14
320.302-01-2206-114-9HidrazinăP0,0130,01C1B; Dir.2017/2398
321.Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)7001000
322.Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţia extractibilă în ciclohexan)0,2C1B
323.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat0,070,020,170,05Dir.2000/39
324.7803-52-3Hidrogen stibiat0,20,5
325.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat / Sulfură de hidrogen751410Dir.2009/161
326.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu/ Dihidroxid de calciu14Fracţiune respirabilă Dir.2017/164
327.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă5077510
328.123-42-2204-626-74-Hidroxi-4metil 2 pentanonă / Diaceton-alcool1503225053
329.75-86-5200-909-42-hidroxi-2-metilpropionitril / AcetoncianhidrinăP20,6102,9
330.Hidroxizi alcalini (exprimaţi în hidroxid de sodiu)13
331.7580-67-8231-484-3Hidrura de litiu0,02Fracţiune inhalabilă Dir.2017/164
332.111-40-0203-865-42,2’-iminodietilamină / DietilentriaminăP20,541
333.7553-56-2231-442-4Iod0,50,0910,2
334.74-88-4200-819-5Iodura de metilP152,5254,2C2
335.78-83-1201-148-0Izobutanol / 2- metil 1-propanol1003320066
336.624-83-9210-866-3Izocianatul de metan / Metilizocianat0,020,0080,050,02R2; Dir.2009/161
337.78-59-1201-126-0Izoforonă / 3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-l-onă254,42508,84C2
338.58-89-9200-401-2Lindan / y HCHP0,30,5
339.8018-01-7Mancozeb / Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan100200
340.Mangan şi compuşi anorganici de mangan (exprimaţi în Mn)0,2Fracţiune inhalabilă Dir.2017/164
0,05Fracţiune respirabilă Dir.2017/164
341.121-75-5204-497-7Malation / 1,2-bis (etoxicarbonil) etil 0,0-dimetil fosforoditioat710
342.Mercur şi compuşii anorganici bivalenţi ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur şi clorură mercurică (măsuraţi ca mercur)(16)0,02R1B Dir.2009/161
343.Mercur (compuşi organici)P0,01
344.67-56-1200-659-6Metanol /Alcool metilicP260200Dir.2006/15
345.108-67-8203-604-4Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen10020Dir.2000/39
346.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil1502525043
347.97-63-2202-597-5Metacrilat de etil1503225054
348.80-62-6201-297-1Metacrilat de metil / Metil 2-metilpropenoat20550410100Dir.2009/161
349.74-82-8200-812-7Metan1200183415002292
350.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă / Propină13007931500915
351.100-61-8202-870-9N-MetilanilinăP7161023
352.75-55-8200-878-72-Metilaziridină / PropileniminăP35C1B
353.78-78-4201-142-82- metil butan / Izopentan30001000Dir.2006/15
354.123-51-3204-633-53-metil 1-butanol / alcool izoamilic1853710Dir. 2019/1831
355.591-78-6209-731-1Metil butii cetonă / 2-hexanonă2004930080R2
356.108-87-2203-624-3Metil ciclohexan12003001500375
357.25639-42-3247-152-6Metil ciclohexanol2004230064
358.583-60-8209-513-62-Metil ciclohexanonăP25054,535076
359.96-34-4202-501-1Metil cloracetat510
360.80-63-7201-298-7Metil alfa cloracrilat25
361.101-14-4202-918-94,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină)P0,01C1B Dir. 2019/983
362.101-68-8202-966-04,4’Metilendifenil diizocianat0,15C2
363.101-77-9202-974-44,4’ Metilen dianilinăP0,08C1B; M2 Dir. 2019/130
364.27137-41-3248-253-8Metil furan / Silvan1020
365.541-85-5208-793-75-metilheptan-3-onă531010720Dir.2000/39
366.110-12-3203-737-85-metilhexan-2-onă9520Dir.2000/39
367.60-34-4200-471-4Metil hidrazinăP0,37
368.74-93-1200-822-1Metil mercaptan / Metan tiol1
369.109-02-4203-640-04-metilmorfolină /N-metilmorfolină70
370.108-11-2203-551-74-metil 2-pentanol / Metil izobutil carbinolP60100
371.141-79-7205-502-54 Metil-3-penten-2-onă / Oxid de mesitil501210024
372.108-10-1203-550-14-metilpentan-2-onă832020850Dir.2000/39
373.872-50-4212-828-1n-metil-2-pirolidonăP40108020R1B; Dir.2009/161
374.107-87-9203-528-1Metil propil cetonă / 2-pentanonă2507130085
375.98-83-9202-705-0a-metilstiren / 2-fenilpropenă24650492100Dir.2000/39
376.100-80-1202-889-23-Metil stiren2505135072
377.23564-05-8245-740-7Metil tiofanat10M2
378.75-79-6200-902-6Metil triclorsilan13
379.124-70-9204-710-3Metil vinii diclorsilan35
380.2554-06-5219-863-14- Metil -4-vinii siloxanP3050
381.72-43-5200-779-9Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan]P1015
382.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanolP50,110R2; Dir.2006/15
383.34590-94-8252-104-2(2-metoximetiletoxi)-propanol/ Dipropilenglicol monometileter / Eter metilic al dipropilen glicoluluiP30850Dir.2000/39
384.107-98-2203-539-11- Metoxi-2-propanol / l-metoxipropan-2-olP375100568150Dir.2000/39
385.21087-64-9244-209-7Metribuzin / 4-amino-4,5-dihidro-6-(l,l-dimetiletil)-3-metiltio-l,2,4-triazin-5-onă12
386.7786-34-7232-095-1Mevinfos / 2-metoxicarbonil – l-metil vinii dimetil fosfat / Fosdrin0,050,15
387.Molibden (compuşi insolubili)510
388.Molibden (compuşi solubili)25
389.2212-67-1218-661-0Molinat / S-etil perhidroazepină-1- carbotioat0,5C2; R2
390.10102-43-9233-271-0Monoxid de azot2,52Dir.2017/164 Valorile limită pentru monoxidul de azot se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018
391.630-08-0211-128-3Monoxid de carbon2320117100R1A Dir. 2017/164 Valorile limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018
392.74-89-5200-820-0Mono-metilamină1081512
393.110-91-8203-815-1Morfolină36107220Dir.2006/15
394.8030-30-6232-443-2Nafta / Gudron de huilăP100200C1B;M1B
395.91-20-3202-049-5Naftalină5010C2; Dir.91/322
396.91-59-8202-080-42-NaftilaminăPFp; CIA
397.135-88-6205-223-9N-2-naftilanilină / N-fenil-2-naftilaminăFp; C2
398.135-64-8205-208-7Naftol AS-SW/3- hidroxi-N-2-naftil-2- naftamidă5001000
399.90-15-3201-969-41-NaftolP1015
400.463-82-1207-343-7Neopentan30001000Dir.2006/15
401.Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni)0,10,5C2
402.13463-39-3236-669-2Nichel tetracarbonil0,050,1C2; R1B
403.54-11-5200-193-3Nicotină / 3-(N-metil-2-pirolidinil) piridinăP0,5Dir.2006/15
404.1712-64-7216-983-6Nitrat de izopropil205257
405.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil7517,510023
406.100-01-6202-810-1p-NitroanilinăP30,550,9
407.100-17-4202-825-3p-Nitroanisol510
408.98-95-3202-716-0NitrobenzenP10,2C2; R2; Dir.2006/15
409.627-05-4210-980-31-Nitrobutan5075
410.92-93-3202-204-74-NitrodifenilPFp;ClB
411.79-24-3201-188-9NitroetanP6220312100Dir.2017/164
412.100-12-9202-821-14-NitroetilbenzenP152203
413.55-63-0200-240-8Nitroglicerină / Trinitrat de glicerolP0,0950,010,190,02Dir.2017/164
414.75-52-5200-876-6Nitrometan1004015060
415.86-57-7201-684-51-Nitronaftalină203304
416.79-46-9201-209-12-Nitropropan185C1B; Dir.2017/2398
417.88-72-2201-853-32-NitrotoluenP101,8305,3C1B;M1B;R2
418.99-08-1202-728-63-NitrotoluenP101,8305,3
419.99-99-0202-808-04-NitrotoluenP101,8305,3
420.62-75-9200-549-8N-NitrozodimetilaminăPFp; C1B
421.143-08-8205-583-71-nonanol / Alcool nonilic1502525042
422.111-65-9203-892-1Octan15003222000429
423.127-90-2204-870-4Octaclor dipropil eter1015
424.152-16-9205-801-0Octametil pirofosforamidă / SchradanP0,30,6
425.111-87-5203-917-61-Octanol / Alcool octilicP1502825047
426.111-13-7203-837-12-Octanonă / Metil hexil cetonă1001920038
427.2809-67-82-Octină500700
428.111-46-6203-872-22,2’ oxibisetanol / Dietilenglicol500115800184
429.2238-07-5218-802-62,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran / Diglicidil eter0,50,120,4
430.47110-30-5Oxichinolat de cupru59
431.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu25(Aerosoli)
432.1303-86-2215-125-8Oxid boric1015R1B
433.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu0,050,1(Fumuri) C1B; M2; R2
434.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu14Fracţiune respirabilă Dir.2017/164
435.1307-96-6215-154-6Oxid de cobalt (II)0,050,1
436.60-29-7200-467-2Oxid de dietil / Dietil eter/ Eter etilic308100616200Dir.2000/39
437.55720-99-5Oxid de difenilclorat / Hexaclor difenil eterP0,51,5
438.75-21-8200-849-9Oxid de etilenăP1,81C1B; M1B Dir.2017/2398
439.1309-37-1215-168-2Oxid feric510(Fumuri, pulberi)
440.20619-16-3243-922-0Oxid de germaniu25
441.1309-48-4215-171-9Oxid de magneziu515(Fumuri)
442.1003-73-2213-714-4N-Oxid 3-metil piridină23
443.75-56-9200-879-2Oxid de propilenă; 1,2-Epoxipropan2,41C1B; M1B; Dir.2017/2398
444.1314-61-0215-238-2Oxid de tantal510
445.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc510(Fumuri)
446.Oxizi de azot, cu excepţia celor prevăzuţi la pct.257 şi 39058
447.10028-15-6233-069-2Ozon0,10,050,20,1
448.8002-74-2232-315-6Parafină26(Fumuri)
449.56-38-2200-271-7Parathion (ISO) / 0,0-dietil O-4-nitrofenil fosforotioatP0,050,15
450.298-00-0206-050-1Parathion-metil (ISO) / 0,0-dimetil 0-4-nitrofenil fosforotioat/ Tiofosfat de di-O-metil si O-p-nitrofenil / Metil-parathionP0,10,3
451.19624-22-7243-194-4Pentaboran0,050,020,150,06
452.76-01-7200-925-1Pentacloretan4060C2
453.87-86-5201-778-6PentaclorfenolP0,50,0410,09C2
454.117-97-5204-224-1Pentaclortiofenat de zinc510
455.10026-13-8233-060-3Pentaclorură de fosfor1Dir.2006/15
456.5714-22-7227-204-4Pentafluorură de sulf0,10,3
457.109-66-0203-692-4Pentan30001000Dir.2006/15
458.71-41-0200-752-11-Pentanol100200
459.1314-56-3215-236-1Pentaoxid de difosfor1Dir.2006/15
460.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,050,1(Fumuri) M2; R2
461.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,1(Pulberi de v2o5) M2; R2
462.1314-80-3215-242-4Pentasulfura de difosfor1Dir.2006/15
463.594-42-3209-840-4Perclorometil mercaptan0,51,5
464.8003-34-7232-319-8Piretru1După eliminarea lactonelor sensibilizante Dir.2006/15
465.110-86-1203-809-9Piridină155Dir.91/322
466.29232-93-7249-528-5Pirimifos-metil / Orafon0,52
467.110-85-0203-808-3Piperazină0,10,3R2; Dir.2000/39
468.7440-06-4231-116-1Platină1(Metalică) Dir.91/322
469.Plumb si compuşii săi anorganici (exprimaţi în Pb)0,15Dir. 98/24
470.8050-81-5Polidimetilsiloxan6080
471.74-98-6200-827-9Propan140077818001000
472.107-10-8203-462-3N-propilamină / Monopropilamină0,50,20,80,3
473.3126-95-2221-509-6N-Propil glicidil eter100200
474.57-57-8200-340-11,3- Propiolactonă1,5C1B
475.107-12-0203-464-4Propionitril / Cianură de etil0,10,040,30,13
476.108-46-3203-585-2Rezorcinol /1,3-benzendiolP4510Dir.2006/15
477.70281-37-7Rodamina de tetrametil70
478.Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se)0,10,2
479.78-10-4201-083-8Silicat de etil/ Ortosilicat de tetraetil445Dir.2017/164
480.Staniu (compuşi anorganici exprimaţi în Sn)2Dir.91/322
481.Staniu (compuşi organici)0,050,15
482.100-42-5202-851-5Stiren501215035
483.7704-34-9231-722-6Sulf15(Pulberi)
484.7773-06-0231-871-7Sulfamat de amoniu1015
485.3689-24-5222-995-2Sulfotep / 0,0,0,0 tetra etil-ditio-pirofosfatP0,1Dir.2000/39
486.75-15-0200-843-6Sulfura de carbonP155R2; Dir.2009/161
487.93-76-5202-273-32,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic510
488.7440-25-7231-135-5Tantal510
489.13494-80-9236-813-4Telur0,050,15
490.61788-32-7262-967-7Trifenil hidrogenat192485Dir.2017/164
491.107-49-3203-495-3TEPP / Tetraetil-pirofosfatP0,050,1
492.33693-04-8251-637-8Terbumeton0,51
493.8006-64-2232-350-7TerebentinăP400500
494.1634-04-4216-653-1Terţ-butil metil eter /
2-metoxi-2-metilpropan
183,550367100Dir.2009/161
495.98-51-1202-675-94-tert butii toluen457,56010
496.79-27-6201-191-51,1,2,2 Tetrabrometan / Tetra bromura de acetilenă1015
497.76-11-9200-934-01,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan30003034000404
498.76-12-0200-935-61,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan30003034000404
499.79-34-5201-197-81,1,2,2 TetracloretanP203304
500.630-20-6211-135-11,1,1,2 TetracloretanP203304
501.127-18-4204-825-9TetracloretilenăP1382027540Dir.2017/164
502.56-23-5200-262-8Tetraclorura de carbon/ TetraclormetanP6,41325C2; Dir.2017/164
503.7550-45-0231-441-9Tetraclorura de titan13
504.78-00-2201-075-4Tetraetil de plumbP0,010,03
505.109-99-9203-726-8TetrahidrofuranP15050300100C2; Dir.2000/39
506.119-64-2204-340-21,2,3,4 Tetrahidronaftalină / Tetralină100200
507.509-14-8208-094-7Tetranitrometan30,460,8
508.479-45-8207-531-9Tetril / N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilinăP11,5
509.20816-12-0244-058-7Tetraoxid de osmiu0,0010,003
510.Thaliu (compuşi solubili exprimaţi în TI)P0,05
511.137-26-8205-286-2Thiram / Disulfură de tetrametil tiuram25
512.7440-29-1231-139-7Thoriu0,020,05
513.7440-32-6231-142-3Titan1015
514.108-88-3203-625-9ToluenP19250384100R2; Dir.2006/15
515.Toluendiamină (amestec de izomeri)51102
516.584-84-9209-544-5Toluen -2,4-diizocianat / 2-metil-m-fenilen diizocianat0,070,0090,150,02C2
517.119-93-7204-358-04,4’-bi-o-toluidină / o-tolidinăPFp; C1B
518.95-53-4202-429-0o-Toluidină / 2-aminotoluenP0,50,1C1B; Dir.2017/2398
519.106-49-0203-403-1p-Toluidină / 4-aminotoluenP4,4618,922C2 Dir. 2019/1831
520.8001-35-2232-283-3ToxafenP0,30,5C2
521.43121-43-3256-103-8Triadimefon /1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil-l-(l,2,4-triazol-l-il)butanonă35
522.102-70-5203-048-2TrialilaminăP14
523.102-82-9203-058-7Tributilamină20
524.126-73-8204-800-2Tributilfosfat25C2
525.75-87-6200-911-5Tricloracetaldehida / Cloral23
526.120-82-1204-428-01,2,4-triclorbenzenP15,1237,85Dir.2000/39
527.71-55-6200-756-31,1,1-tricloretan / Metil cloroform5551001110200Dir.2000/39
528.52-68-6200-149-3Triclorfon / Dimetil 2,2,2-triclor-l- hidroxietilfosfonat12
529.79-01-6201-167-4TricloretilenăP54,710164,130C1B;M2 Dir. 2019/130
530.25267-55-42,4,5 Triclorfenolat de cupru0,51,5
531.75-69-4200-892-3Tricolorfluormetan / Freon 1140006255000781
532.76-06-2200-930-9Triclomitrometan / Cloropicrină0,50,070,70,1
533.108-77-0203-614-92,4,6 triclor-1,3,5 triazină / clorură de cianurii10,1
534.25735-29-9247-216-3TriclorpropanP10016,515025
535.98-07-7202-634-5a,a,a-triclortoluen / Triclormetil benzen / Triclorură de benzii / Fenilcloroform20,350,7C1B
536.76-13-1200-936-11,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan / Freon 11350007000
537.7719-12-2231-749-3Triclorură de fosfor25
538.10025-87-3233-046-7Triclorură de fosforil / Oxiclorură de fosfor0,0640,010,130,02Dir. 2019/1831
539.3982-91-0223-622-6Triclorură de tiofosforil / Clorură de tiofosforil / Tiotriclorură de fosfor25
540.1330-78-5215-548-8o-TricrezilfosfatP0,12
541.121-44-8204-469-4TrietilaminăP8,4212,63Dir.2000/39
542.5224-23-7Trietil de plumbP0,010,03
543.112-27-6203-953-2Trietilenglicol/ [2,2’-(etilendioxi) dietanol]7001141000163
544.112-24-3203-950-6Trietilentetramină / 3,6-diazaoctantilendiamină101,7203,3
545.115-86-6204-112-2Trifenilfosfat24
546.75-63-8200-887-6Trifluoro-mono-brom metan50007000
547.7783-54-2232-007-1Trifluorură de azot2030
548.7637-07-2231-569-5Trifluorură de bor3
549.7790-91-2232-230-4Trifluorură de clor0,4
550.75-50-3200-875-0Trimetilamină4,9212,55Dir. 2019/1831
551.526-73-8208-394-81,2,3-trimetilbenzen10020Dir.2000/39
552.95-63-6202-436-91,2,4-trimetilbenzen10020Dir.2000/39
553.75-77-4200-900-5Trimetilclorsilan310
554.121-82-4204-500-1Trimetilen-trinitramină / HexogenP26
555.118-96-7204-289-62,4,6 Trinitrotoluen / TNT0,51
556.102-69-2203-047-7Tripropilamină30,540,7
557.7440-33-7231-143-9Tungsten26
558.63148-62-9Ulei polidimetil-siloxanicP200300
559.Uleiuri minerale510Altele decât cele de la poziţia 572
560.25013-15-4246-562-2Vinii toluen300400
561.81-81-2201-377-6WarfarinăP0,10,3R1A
562.1330-20-7215-535-7Xilen, izomer mixt, purP22150442100Dir.2000/39
563.108-38-3203-576-3m-xilenP22150442100Dir.2000/39
564.95-47-6202-422-2o-xilenP22150442100Dir.2000/39
565.106-42-3203-396-5p-xilenP22150442100Dir.2000/39
566.576-26-1209-400-12,6 Xilenol1520
567.1300-73-8215-091-4XilidinăP12
568.12122-67-7235-180-1Zineb / Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc0,51
569.Zirconiu si compuşi (exprimaţi în Zr)510
570.Emisii de eşapament ale motoarelor diesel0,05(17)Dir. 2019/130 Valoarea-limită se aplică de la 21 februarie 2023. Pentru exploatările miniere subterane şi construcţiile de tuneluri, valoarea-limită se aplică de la 21 februarie 2026.
571.Amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice, mai ales cele care conţin benzo[a]piren care sunt agenţi cancerigeni astfel cum sunt definiţi în art. 5, pet. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 cu
modificările şi completările ulterioare
PDir. 2019/130 C1B
572.Uleiuri minerale care au fost utilizate în prealabil în motoare cu ardere internă pentru a lubrifia şi a răci piesele mobile din motorPDir. 2019/130

Note: 

(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(3) Menţiunea „P” care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică o contribuţie substanţială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată.

(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

(6) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanţe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea limită este exprimată la 20°C şi la 101,3 kPa („760 mm coloană de mercur”), dacă nu se precizează altfel.

(7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).

(8) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles: 

– CIA, C1B – poate provoca apariţia cancerului [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI];

– C2- susceptibil de a provoca apariţia cancerului [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI];

– M1B – poate provoca anomalii genetice [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI];

– M2 – susceptibil de a provoca anomalii genetice [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI];

– R1A, R1B – poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI];

– R2- susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI];

– Fp – Foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie, practic, zero.

– Directiva XXXX: se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă;

– Sunt indicate măsuri tranzitorii.

– Starea agentului chimic, tipul fracţiunii măsurate.

(9) Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referinţă de 1 minut.

(10) Pentru acid sulfuric: Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.

(11) Pentru acid sulfuric: Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiune toracică.

(12) în timpul monitorizării expunerii, trebuie să se ţină cont de valorile relevante de monitorizare biologică, astfel cum a sugerat Comitetul ştiinţific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici (SCOEL).

(13) Substanţa poate cauza sensibilizare cutanată şi a căilor respiratorii.

(14) Fracţiune inhalabilă. Valoarea limită de expunere profesională se raportează la fracţia respirabilă în situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei, este implementat un sistem de biomonitorizare cu o valoare-limită biologică de maximum 0,002 mg Cd/g creatinină în urină.

(15) Substanţa poate cauza sensibilizare cutanată.

(16) Pentru mercur: în timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

(17) Măsurat sub formă de carbon elemental. 

Semnul”/” în coloana 4: separă denumirile sinonime ale aceluiaşi agent chimic.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)


Valori-limită obligatorii de expunere profesională pentru pulberi si fibre

Nr. crt.Nr. CASNr. ECDenumireValoare-limită de expunere profesională (8 ore)(1)Menţiuni(2)
1.Azbest (amestec de fibre)Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005, cu modificările şi completările ulterioareCIA
2.Bumbac, in, cânepă1 mg/m3fracţiune inhalabilă
3.332-58-7310-194-1Caolin (fără fibre de azbest şi fără cuarţ > 1%) ’ ’2 mg/ m3fracţiune respirabilă
4.409-21-2206-991-8Carbură de siliciu (carborund)10 mg/m3fracţiune inhalabilă
5.Cărbune, cocs, grafit (cuarţ ≤ 5%)2 mg/m3fracţiune respirabilă
6.9004-34-6232-674-9Celuloză10 mg/m3fracţiune inhalabilă
7.Cereale4 mg/m3fracţiune inhalabilă
8.Ciment Portland10 mg/m3fracţiune inhalabilă
9.Pulbere respirabilă de silice cristalină0,1 mg/m3fracţiune respirabilă Directiva 2017/2.398
10.Făină de grâu0,5 mg/m3fracţiune inhalabilă
11.Fibre de p-amidă1 fibră/cm3
12.Fibre/lână de sticlă1 fibră/cm3
13.Ipsos, gips (cuarţ ≤ 1%)10 mg/m3fracţiune inhalabilă
14.Lână de furnal1 fibră/cm3fracţiune respirabilă
15.Lână de rocă1 fibră/cm3fracţiune respirabilă
16.Lemn de cedru0,5 mg/m3fracţiune inhalabilă
17.Lemn de esenţă moale5 mg/m3fracţiune inhalabilă
18.Pulbere de lemn de esenţă tare2 mg/m3 (3)fracţiune inhalabilă Directiva 2017/2.398 Valoare-limită 3 mg/m3 până lal7 ianuarie 2023
19.Marmură, cretă (carbonat de calciu) (cuarţ ≤ 1%) 10 mg/m3fracţiune inhalabilă
20.12001-26-2601-648-2Mică (fără fibre de azbest şi fără cuarţ ≥ 1%) 3 mg/m3fracţiune respirabilă
21.Pulberi fără efect specific10 mg/m3fracţiune inhalabilă
5 mg/m3fracţiune respirabilă
22.557-05-1209-674-9Stearat de zinc10 mg/m3fracţiune inhalabilă
23.14807-96-6238-877-9Talc (fără fibre de azbest şi fără cuarţ ≥ 1%) 2 mg/m3fracţiune respirabilă
24.Tutun10 mg/m3fracţiune inhalabilă
25Fibre ceramice refractare care sunt substanţe cancerigene în sensul art. 5, pct. 1, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006, cumodifîcările şi completările ulterioare0,3 f/mlC1B; Directiva 2017/2.398

(1) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(2) Se indică tipul de fracţiune al pulberii, numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită de expunere profesională, clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 – anexa VI, precum şi măsurile tranzitorii.

(3) Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec. 

NOTE: 

– fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 μm (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 μm (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1;

– mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur);

– f/ml = fibre per mililitru.

.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp