Ordinul nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

În vigoare de la 17 iulie 2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 18 ianuarie 2007. Formă aplicabilă la zi, 15 martie 2024.

În conformitate cu prevederile art 12 alin. (2) şi ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Criteriile de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 106.

ANEXĂ 


CRITERIILE
de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp