Ordinul nr. 135/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

Ministerul Afacerilor Interne – MAI

În vigoare de la 04 octombrie 2023

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 04 septembrie 2023. Formă aplicabilă la zi, 15 martie 2024.

În temeiul prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti- Ilfov urmăresc punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 29 octombrie 2015, se abrogă.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Marian-Cătălin Predoiu

Bucureşti, 30 august 2023.

Nr. 135.

ANEXĂ 


NORME TEHNICE
privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp