Ordinul nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

Ministerul Afacerilor Interne – MAI

În vigoare de la 04 ianuarie 2014

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 05 decembrie 2013. Formă aplicabilă la zi, 15 martie 2024.

Nr. 146/1.427

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Sănătăţii

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ 


DISPOZIŢII GENERALE
de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp