Modificări legislative privind autorizația de securitate la incendiu

Începând din luna noiembrie 2015, localurile care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu sunt obligate să obțină acest document, altfel riscă sigilarea construcțiilor și amenajărilor respective.

Schimbările sunt aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și Legea nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015.

Pe scurt, construcțiile și amenajările care funcționează fără această autorizație de securitate la incendiu au obligația obținerii acestui document până la data de 31 decembrie 2016, altfel riscă sigilarea construcțiilor/amenajărilor în punctele de lucru în care se observă încălcarea normelor de securitate la incendiu și lipsa acestui document.

Obligația obținerii acestui document îi revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează intervenții la construcțiile deja existente sau investiții noi.

Autoritățile pot decide oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajărilor pentru încalcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu, făra obținerea autorizației de securitate la incendiu.

În cazul aplicării sigiliului, agenții economici sunt obligați să înștiințeze clienții prin afișarea la loc vizibil a anunțului referitor la închiderea activității.

În cazul construcţiilor/amenajărilor cu destinaţia de comerţ, cultură sau turism ce sunt autorizate pentru securitatea la incendiu, oprirea funcţionării/folosirii se dispune în oricare dintre următoarele situaţii:

  • depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;
  • depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
  • desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
  • reducerea prin elemente de construcţie cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
  • desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;
  • desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.
Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp