Ce înseamnă PRAM?

PRAM înseamnă o verificare a prizelor de împământare și paratrăznetelor.

De obicei, verificarea se face anual, iar scopul acestei verificări este de a preveni electrocutarea personalului care utilizează instalația electrică și echipamentele de lucru. Mai mult, previne incendiile și distrugerea aparaturii electrice.

În urma acestei verificări de către o societate sau o persoană specializată și certificată în domeniu (autorizată ANRE), se eliberează un buletin ce atestă neconformitățile constatate. Neconformitățile trebuie remediate imediat. Lipsa buletinului de conformitate PRAM poate aduce o amendă de până la 10.000 lei, conform art. 39 (9.f) din Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă.

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. stipulează că instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare. Este interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Verificarea PRAM măsoară rezistența de dispersie a instalației de pământare și paratrăsnetului și se face cu un aparat special.

Verificarea periodică este prevăzută de legislație după cum urmează:

  • Instalații de joasă tensiune (cu excepția stâlpilor): o dată la 2 ani;
  • În exploatările subterane (pentru cele locale): de două ori pe an;
  • În exploatările subterane (pentru rețeaua generală): o dată pe an;
  • În mediile foarte periculoase: o dată pe an;
  • Verificarea gradului de corodare a instalațiilor de legare la pământ: dupa 10 ani de la îngropare și ulterior cel puțin o dată la 5 ani;
  • În instalații subterane și în instalatii locale de legare la pământ: cel puțin de două ori pe an;
  • La rețelele generale de legare la pământ: cel puțin o dată pe an.

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot controla verificările periodice PRAM în cadrul firmei dumneavoastră.

Solicită oferta
Ce înseamnă PRAM?
Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp
Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp